Sökning: "yrkeskunnande"

Visar resultat 1 - 5 av 40 avhandlingar innehållade ordet yrkeskunnande.

 1. 1. Lärarens yrkeskunnande bildning och reflekterade erfarenheter

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Khalid El Gaidi; KTH.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Praktisk kunskap; reflektion; intuition; dialogseminarium; insikt; skicklighet; praxis; yrkeskunnande; kunskapsbildning.; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Industrial organisation; administration and economics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Industriell organisation; administration och ekonomi;

  Sammanfattning : The Teacher’s Skills – Liberal Education and Reflected Experience is a case study of the practical skills of teachers, in which the responsible action is central. This is an action which, while informed by science, cannot be fully determined by it, since the circumstances that relate to the interaction between teacher and students cannot always be fully predicted. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares yrkeskunnande Förskollärares erfarenheter av praktiskt handlande i pedagogisk verksamhet

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Ulrika Larsdotter Bodin; Mälardalens högskola.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; preschool teachers; professional skills; reflection; tacit knowledge; dialogueseminar method; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation was to interpret and analyze how preschool teachers described their professional skills and to deepen understanding about this. Two questions were used to achieve this aim. The first question concerned what preschool teachers talked about regarding their experiences work in praxis. LÄS MER

 3. 3. Makt utan magi En studie av chefers yrkeskunnande

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Lotta Snickare; KTH.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; managerial skills; professional expertise in banking; management skills; leadership; tacit knowledge; follow the rules; break the rules; regulations; decisions; accommodate uncertainty; homosocial structures; chefers yrkeskunnande; yrkeskunnande i bank; ledarförmåga; ledarskap; tyst kunskap; följa regler; bryta regler; regler; beslutsfattande; härbärgera osäkerhet; homosociala strukturer;

  Sammanfattning : What do executives do, and how do their actions impact on the company’s results? Questions such as these are constantly targeted in leadership research. Despite thousands of reports in the field, there is no consensus on what the concept of leadership entails. LÄS MER

 4. 4. Vård som konst : om yrkeskunnande i vård- och omsorgsarbete

  Detta är en avhandling från Stockholm : Dialoger/KTH

  Författare :Lotta Victor Tillberg; KTH.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Caring sciences; Vårdvetenskap; Other research area; Annat forskningsområde; praktisk kunskap; yrkeskunnande; lärande; vårdarbete; omsorg; vård; dialogseminariemetod;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Hertig av ovisshet : aspekter på yrkeskunnande

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kungl. tekniska högskolan

  Författare :Lotte Alsterdal; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; practical versus theoretical knowledge; skill of epistemology; tacit knowledge; comparative case study; literary metaphor; analogical thinking; indirect method; occupational training; praktisk kunskap versus teoretisk kunskap; yrkeskunnandets epistemologi; tyst kunskap; jämförande fallstudier; litterära metaforer; analogiskt tänkande; indirekta metoder; yrkesutbildning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER