Sökning: "Ingrid Henning Loeb"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Ingrid Henning Loeb.

 1. 1. Skriftbruk som yrkeskunnande i gymnasial lärlingsutbildning : Vård- och omsorgselevers möte med det arbetsplatsförlagda lärandets skriftpraktiker

  Författare :Enni Paul; Marianne Teräs; Viveca Lindberg; Ingrid Berglund; Ingrid Henning Loeb; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; vocational education; upper secondary school; apprenticeship education; workplace-based learning; Health and Social Care Programme; New literacy studies; literacies; literacy practice; literacy event; yrkesutbildning; yrkesprogram; lärlingsprogram; arbetsplatsförlagt lärande; vård och omsorg; New literacy studies; skriftbruk; skriftpraktik; skrifthändelse; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to describe and critically discuss the literacies apprentice-students in the Health and Social Care Programme in the upper secondary school in Sweden are given access to during the workplace-based learning part of the education. The study draws on sociocultural understandings of learning and knowing, and on perspectives developed in the field of new literacy studies of literacies as situated social practices. LÄS MER

 2. 2. Utveckling och förändring i kommunal vuxenutbildning : en yrkeslivshistorisk ingång med berättelser om lärarbanor

  Författare :Ingrid Henning Loeb; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Not available.... LÄS MER