Integration through framing : A study of the Cloetta Fazer merger

Sammanfattning: Vad innebär det att jobba med integration i ett fusionerat företag? Studien som denna avhandling bygger på syftade till att utforska, skildra och reflektera över hur en ledningsgrupp strävade efter att uppnå socio-kulturell integration. Resultatet illustreras genom påvisandet av hur nya referensramar skapades i den pågående kommunikationen på integrationsmöten i ett nordiskt konfektyrföretag. På dessa möten försökte ledningsgruppen, som bestod av medarbetare med olika nationell, funktionell och organisatorisk hemvist, att skapa en ny gemensam kultur. En paradox uppstod då företagsledningen hade för avsikt att bevara de gamla kulturerna, samtidigt som de ville skapa något nytt. Kultur har i denna studie betraktats som en social referensram vilket möjliggör att man kan tala om kultur i förhållande till andra föreställningar i integrationsprocessen. Genom analys av integrationsdiskursen med hjälp av begreppet föreställningsramar, framträdde ett flertal i integrationsprocessen aktiva föreställningsramar. Dessa visar hur ledningen rörde sig mot en gemensam föreställningsram under integrationsprocessen. Med tiden framträdde en gemensam föreställning: the one company frame. Denna föreställningsram drevs på ett djupare plan av människors vilja att tillhöra och skapa mening i det som hände, något som beskrivs i the faith frame. På mötet utmanades dock the faith frame av the game frame som betonar den konkurrensmässiga aspekten av affärsverksamhet. Avhandlingen avslutas med en diskussion om hur förståelsen för integrationsprocessen skulle kunna ökas genom att tydligare erkänna konkurrens som ett inslag i integration.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)