Sökning: "Företagsfusioner"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet Företagsfusioner.

 1. 1. Integration through framing A study of the Cloetta Fazer merger

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Cecilia Bjursell; Bo Hellgren; Sten Jönsson; Jan Tienari; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Post-merger integration process; Frame; Framing; Företagsfusioner; Norden; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Vad innebär det att jobba med integration i ett fusionerat företag? Studien som denna avhandling bygger på syftade till att utforska, skildra och reflektera över hur en ledningsgrupp strävade efter att uppnå socio-kulturell integration. Resultatet illustreras genom påvisandet av hur nya referensramar skapades i den pågående kommunikationen på integrationsmöten i ett nordiskt konfektyrföretag. LÄS MER

 2. 2. Essays on mergers and financial markets

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Economics, Stockholm University

  Författare :Tobias Lindqvist; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business enterprises Purchasing; Consolidation and merger of corporations; Capital market; Företagsförvärv; Företagsfusioner; Kapitalmarknad;

  Sammanfattning : .... LÄS MER