Sökning: "economic stress"

Visar resultat 1 - 5 av 121 avhandlingar innehållade orden economic stress.

 1. 1. Leaving Home in a Peasant Society. Economic Fluctuations, Household Dynamics and Youth Migration in Southern Sweden, 1829-1866

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Martin Dribe; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and economic history; historical demography; economic stress; migration; family strategy; longitudinal analysis; leaving home; event-history analysis; Ekonomisk och social historia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar barns flyttningar hemifrån i det förindustriella bondesamhället. Utöver att studera när barn lämnade hemmet kopplas också flyttningsprocessen till den förindustriella hushållsekonomins funktionssätt. LÄS MER

 2. 2. It Breaks a Man's Heart - Socioeconomic Differences in the Onset of Cardiovascular Disease in Contemporary Sweden

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Tina Hannemann; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Cardiovascular disease; socioeconomic status; occupational stress; income attainment; occupational class; immigration; intermarriage; indirect impact pathways;

  Sammanfattning : Popular Abstract in English This doctoral thesis investigates the onset of cardiovascular disease with a focus on socioeconomic differences as explanatory factors. Analyzing a contemporary population of natives and foreign-born individuals in Sweden, socioeconomic status is operationalized through a variety of measures. LÄS MER

 3. 3. Migration, Stress and Mental Ill Health Post-migration Factors and Experiences in the Swedish Context

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Petter Tinghög; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Cross-cultural equivalence; foreign-born; Hopkins Symptom Checklist HSCL-25 ; Living conditions; mental ill health; migration; phenomenology; population-based; Risk factors; Stress; WHO Wellbeing Index; Cross-cultural equivalence; foreign-born; Hopkins Symptom Checklist HSCL-25 ; Living conditions; mental ill health; migration; phenomenology; population-based; risk factors; stress; WHO Wellbeing Index; invandrare; psykisk hälsa; migration;

  Sammanfattning : Denna huvudsakligen empiriska avhandling behandlar hur socioekonomiska levnadsvillkor och invandrarspecifika faktorer kan kopplas till invandrares mentala hälsa. I avhandlingen undersöks även hur kulturella representationer kan påverka stressfulla upplevelser och huruvida mental ohälsa uttrycks annorlunda bland invandrare från Irak och Iran än bland nordbor. LÄS MER

 4. 4. Jakten på entreprenøren : kan Joseph A. Schumpeters teori benyttes til å identifisere og differensiere entreprenører i det 21. århundre?

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Jan-U Sandal; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; innovations; Entrepreneurial theory; entrepreneurship; Social and economic history; Ekonomisk och social historia; entrepreneurial profit;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Studiet av entreprenøren er ikke et studium om en «helt på sin hvite hest», som er en ikke uvanlig kritikk av vellykkete næringsdrivende, men snarere en analyse av helt vanlige menneskers tanker, drømmer og liv. Entreprenørene er vanskelige å finne for de er sjeldent forekommende i befolkningen. LÄS MER

 5. 5. Immigrant Employment Integration and Structural Change in Sweden, 1970-1995

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Pieter Bevelander; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; naturalisation; context of reception; structural change; Sweden; labour market; employment; integration; Migration; immigrant; Social and economic history; Ekonomisk och social historia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna studie handlar om sysselsättningsintegrationen av manliga och kvinnliga invandrare i Sverige mellan 1970 och 1995. Första kapitlet inleds med en översikt av teorier och tidigare studier om invandrares sysselsättning. Utifrån denna formuleras ett antal hypoteser. LÄS MER