Sökning: "Björn Lindberg"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden Björn Lindberg.

 1. 1. Excessive Fluid Overload Among Haemodialysis Patients : Prevalence, Individual Characteristics and Self-regulation of Fluid Intake

  Författare :Magnus Lindberg; Per Lindberg; Björn Wikström; Regina Wredling; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Behavioural medicine; fluid overload; adherence; haemodialysis; self-efficacy; attentional style; depressive symptomatology; cluster analysis; tailored treatment; quasi-experimental single-case design; Fluid Intake Appraisal Inventory FIAI ; renal nursing; Kidney diseases; Njursjukdomar; Caring sciences; Vårdvetenskap; Medical Science; Medicinsk vetenskap; Vårdvetenskap; Caring Sciences;

  Sammanfattning : This thesis is comprised of four studies and concerns haemodialysis patients’ confidence in being able to manage fluid intake between treatment sessions, and whether the fluid intake is influenced by certain modifiable characteristics of the persons in question. The overall aim was to study aspects of excessive fluid overload and haemodialysis patients’ self-regulation of fluid allotment from a bio-psychosocial and behavioural medicine perspective. LÄS MER

 2. 2. Fit for European Democracy? : Party Discipline in the European Parliament

  Författare :Björn Lindberg; Sverker Gustavsson; Sven Oskarsson; Lars Davidsson; Simon Hix; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; European Parliament; democracy; political parties; collective action; legislative decision-making; party discipline; party voting cohesion; Political science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : This study evaluates the fitness of political parties for the democratisation of the European Union. At the national level political parties have successfully functioned as transmission belts between voter’s preferences and political outcomes in representative democracies. LÄS MER

 3. 3. Låt romanen komma in – Transformativt lärande i gymnasieskolans litteraturundervisning

  Författare :Björn Bradling; Ylva Lindberg; Anette Svensson; Caroline Graeske; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; literature teaching and learning; transformative learning; phronesis; ‘didactic potential’; estrangement effect; Verfremdungeffekt; upper secondary school; John Ajvide Lindqvist;

  Sammanfattning : “Låt romanen komma in – Transformativt lärande i gymnasieskolans litteraturundervisning“ är en litteraturdidaktisk studie i forskningsämnet pedagogik som tar syftestexten för litteraturundervisningen i det gymnasiala svenskämnet som utgångspunkt. Genom en förstudie där elva svensklärare och en skolbibliotekarie samtalar i fokusgrupper riktas projektet mot sitt huvudfokus som är en läsloggsintervention där 31 elever i gymnasiekursen Svenska 3 läser John Ajvide Lindqvists “Låt den rätte komma in” (Ordfront, 2004/2015). LÄS MER

 4. 4. Studenter med läs- och skrivsvårigheter som deltagare i högre utbildning

  Författare :Marianne Björn Milrad; Christer Jacobson; Leif Lindberg; Åke Olofsson; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Dyslexi; högre utbildning; Education; Pedagogik; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : The emphasis on higher education (HE) in today’s knowledge society has increasedthe amount of students enrolled in universities in Sweden. Two percentof these students are people with disabilities, of whom more than half are studentswith dyslexia. Dyslexia is a disability that involves difficulty with writtentext which is the essence of HE. LÄS MER

 5. 5. The Hurt Self : Bullied Children´s Experiences of Social Support, Recognition and Trust at School

  Författare :Karin Hellfeldt; Odd Lindberg; Björn Johansson; Bengt Starrin; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Bullying victimization; stability; consequence; relationship; recognition; social support; teachers; peers; Social Work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to add to the development the knowledge base of bullying research with particular focus on processes of victimization within a Swedish context. The goal is to a contribute to understanding the consequences of being bullied by examining patterns of change in bullying victimization over time and how potential positive social interactions and relationships might promote the well-being of bullied children. LÄS MER