Sökning: "butik"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade ordet butik.

 1. 1. Samtal i butik Språklig interaktion melllan biträden och kunder

  Detta är en avhandling från Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Ingela Tykesson-Bergman; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; service encounter; activity type; pragmeme; politeness; conversational contract; conversation analysis; interactional routine; small talk; shop assistant; talk at work; Swedish; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk;

  Sammanfattning : The subject of this study is language use in a special type of social activity: the exchange of goods, services and information in a commercial setting. The main aim is to gain an understanding of the work that shop assistants perform using language. In the analysis, the focus is on verbal routine work. LÄS MER

 2. 2. If I can taste it, I want it... sensory marketing in grocery retail stores

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Johan Swahn; Örebro universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; detaljhandel; konsumentbeteende; marknadsföring; reklam; semantik; sensorik; sensoriska beskrivningar; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Culinary Arts and Meal Science; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Måltidskunskap; Måltidskunskap; Culinary Arts and Meal Science;

  Sammanfattning : Avhandlingen syftar till att undersöka hur man kan utveckla ett kognitivt baserat sensoriskt språk för olika produkter i detaljhandel och därefter använda det i marknadsföringen i butiksledet. Vidare undersökts om denna marknadsföring har någon effekt på konsumenternas val av produkt. LÄS MER

 3. 3. Where to shop? understanding consumers' choices of grocery stores

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Elin Nilsson; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; consumer decision-making; store choice; situation-based choices; cognitive proximity; företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : For the last couple of decades consumer decision-making has been of increasing interest for retail as well as for consumer behaviour research. Food shopping constitutes a unique type of shopping behaviour. LÄS MER

 4. 4. Changing the servicescape The influence of music and self-disclosure on approach-avoidance behavior

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Pernille Andersson K; Karlstads universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Servicescape; Approach Avoidance; Affect; Consumer behavior; Psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate and understand the effect of a servicescape’s ambient and social conditions on consumers’ Approach/Avoidance behavior in a retail context. More specifically, this thesis investigates the effect of music (ambient stimuli) and employees’ self-disclosure (social stimuli) on consumers’ Approach/Avoidance behavior in a retail store. LÄS MER

 5. 5. Bra mat och dåliga varor : Om förtroendefulla relationer och oroliga reaktioner på livsmedelsmarknaden

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Charlotta Ljungberg; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Management of enterprises; Sociology; direct-marketing; consumer reaction; distrust; trust; food system; food consumption; management; Food and drink technology; Företagsledning; Sociologi; Livsmedelsteknik;

  Sammanfattning : This dissertation takes up the consequences of the transition from a traditional to a modern food system. According to some researchers, the modernization of food production has led to a crisis of confidence in today’s food system and consumers are said to experience alienation, gastro-anomie, and distrust towards food products (see Murcott, Mennell & Van Otterloo 1992; Fischler 1980; 1988). LÄS MER