Sökning: "marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 219 avhandlingar innehållade ordet marknadsföring.

 1. 1. Projektorienterad marknadsföring : en studie av fem försäljningar av komplexa anläggningar

  Författare :Erik Bergström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Projektorienterad marknadsföring; Marknadsföring;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Marknadsföring som utbyte : en idéhistoria : en pluralistisk ansats

  Författare :Akbar Khodabandehloo; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Marketing scholars have been using different concepts during the development of marketing thought. Among these ”the marketing concept” has dominated the ideas of marketing thought. The concept became dominating enough to establish a theoretical and practical ”paradigm”. It had (and still has) its virtues. LÄS MER

 3. 3. Spam – Spim – Spit : En marknadsrättslig undersökning av marknadsföring via nya kommunikationstekniker

  Författare :Joachim Enkvist-Gauffin; []
  Nyckelord :Law Jurisprudence; Marknadsföring; Konsumentskydd; Rättsvetenskap Juridik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Product design and supply chain fulfillment through a generative customization solution to achieve discontinuous innovation

  Författare :John Buffington; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Marketing; Business Economics - Business studies; Marknadsföring; Ekonomi - Företagsekonomi; Industrial Marketing; Industriell marknadsföring;

  Sammanfattning : The goal of discontinuous innovation Is to Disrupt Existing Market Equilibrium and create new combinations of Consumers, Producers, and Markets, But It Is Yet to Be Stood in an Aggregate from product design and supply chain systems. Without an Aggregate System Representation Of The innovation continuum (market equilibrium, incremental and discontinuous innovation) for elements of product design and Supply Chain Fulfillment, IT Will Be more DIFFICULT for companies to Develop an innovation strategy as result. LÄS MER

 5. 5. The assessment of the effect of trust on the long-term business relationship from the buyer's perspective : cases of Mega Iranian car manufacturer

  Författare :Abolhassan Sarshar; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Marketing; Business Economics - Business studies; Marknadsföring; Ekonomi - Företagsekonomi; Industrial Marketing; Industriell marknadsföring;

  Sammanfattning : .... LÄS MER