Sökning: "Johan Swahn"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Johan Swahn.

 1. 1. If I can taste it, I want it... sensory marketing in grocery retail stores

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Johan Swahn; Örebro universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; detaljhandel; konsumentbeteende; marknadsföring; reklam; semantik; sensorik; sensoriska beskrivningar; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Culinary Arts and Meal Science; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Måltidskunskap; Måltidskunskap; Culinary Arts and Meal Science;

  Sammanfattning : Avhandlingen syftar till att undersöka hur man kan utveckla ett kognitivt baserat sensoriskt språk för olika produkter i detaljhandel och därefter använda det i marknadsföringen i butiksledet. Vidare undersökts om denna marknadsföring har någon effekt på konsumenternas val av produkt. LÄS MER

 2. 2. When time matters Patients’ and spouses’ experiences of suspected acute myocardial infarction in the pre-hospital phase

  Detta är en avhandling från Institutionen för medicin och vård

  Författare :Ingela Johansson; Eva Swahn; Johan Herlitz; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; acute coronary syndrome; acute myocardial infarction; pre-hospital phase; symptom interpretation; decision-making; spouses; patient delay; ambulance utalisation; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Cardiology; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Kardiologi;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to describe patients’ and spouses’ experiences of suspected acute myocardial infarction in the pre-hospital phase. A descriptive survey study was conducted to identify various factors influencing patient delay in 381 patients with suspected myocardial infarction hospitalised at a Coronary Care Unit (I) and ambulance utilisation among 110 myocardial infarction patients (II). LÄS MER