Sökning: "politeness"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade ordet politeness.

 1. 1. Categorización sociopragmática de la cortesía y de la descortesía Un estudio de la conversación coloquial española

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier

  Författare :María Bernal Linnersand; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; sociopragmatics; face-to-face interaction; politeness; impoliteness; context; social effects; autonomy face; affiliative face; role face; colloquial Spanish; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Romance languages Spanish language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Romanska språk Spanska språket; Spanish; spanska;

  Sammanfattning : The main purpose of this study is to establish a socio-pragmatic categorization of politeness and impoliteness activities in informal interactions. In doing this, we describe the communicative strategies related to (im) politeness phenomena and how they are used to produce certain social effects in face-to-face interaction through the ongoing negotiation of participants’ face (Goffman, 1967). LÄS MER

 2. 2. Face in cyberspace : Facework, (im)politeness and conflict in English discussion groups

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Ibolya Maricic; Växjö universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; computer-mediated discourse; computer-mediated interaction; conflict management; discussion groups; face; facework; flaming; im politeness; strategies; verbal conflict; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Human communication; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kommunikation mellan människor; Engelska med språkvetenskaplig inriktning; English;

  Sammanfattning : The purpose of the current study is to explore the discourse strategies and linguistic resources employed by the participants in English electronic discussion fora when handling ‘face’ (public self-image) and conflict online.Two data sets were collected from the moderated Musiclassical mailing list and from the non-moderated alt. LÄS MER

 3. 3. Estrategias de atenuación en español L1 y L2 : estudio contrastivo en hablantes españoles y suecos

  Detta är en avhandling från Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet

  Författare :Disa Holmlander; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; mitigation; politeness; face; pragmatics; pragmalinguistics; Spanish; Swedish; L1; L2; intracultural; intercultural; interaction; conversation; discussion; negotiation; concession;

  Sammanfattning : This dissertation is an empirical investigation of mitigation strategies in spoken Spanish between L1 speakers and advanced Swedish L2 learners. The first aim of our study is a pragmalinguistic analysis and description of the mitigating functions of a number of linguistic elements in our corpus. LÄS MER

 4. 4. Samtal i butik Språklig interaktion melllan biträden och kunder

  Detta är en avhandling från Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Ingela Tykesson-Bergman; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; service encounter; activity type; pragmeme; politeness; conversational contract; conversation analysis; interactional routine; small talk; shop assistant; talk at work; Swedish; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk;

  Sammanfattning : The subject of this study is language use in a special type of social activity: the exchange of goods, services and information in a commercial setting. The main aim is to gain an understanding of the work that shop assistants perform using language. In the analysis, the focus is on verbal routine work. LÄS MER

 5. 5. Apologising in British English

  Detta är en avhandling från Umeå : Univ. i Umeå, Institutionen för moderna språk

  Författare :Mats Deutschmann; Mittuniversitetet.; Umeå universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Linguistic subjects; Lingvistikämnen; apology; speech act; politeness; Brown Levinson; power; solidarity; sociolinguistic variation; pragmatics; BNC; corpus linguistics; British English; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; engelska; English; English language; Engelska;

  Sammanfattning : Avhandlingenatt undersöker funktionen av ursäkten som talakt samt sociala skillnader i dess användande i talad Brittisk engelska inspelad under tidigt 1990-tal. Materialet består av hundratals konversationer från formella och informella sammanhang och sammanlagt ingår över 1700 talare i den undersökta korpusen. LÄS MER