Sökning: "Hans Strand"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade orden Hans Strand.

 1. 1. Nusvenskt tidningsspråk : kvantitativa studier av reportage i morgon-, kvälls- och veckopress

  Författare :Hans Strand; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. TV:s nyhetsprogram som interaktion

  Författare :Helen Andersson; Bengt Nordberg; Hans Strand; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; Television news; news reading; news interviews; verbal interaction; non-verbal interaction; quasi-interaction; staged interaction; participation structure; contextualization cues; institutional discourse; Swedish; Nordiska språk - allmänt; Scandinavian languages; Nordiska språk; Nordiska språk; Scandinavian Languages; nordiska språk;

  Sammanfattning : During the last third of the 20th century, Swedish public and social life underwent an informalization process. The television news programmes today display the results of this development (and other trends) involving more dramaturgic variation, interactive elements, informalization and "cosiness". LÄS MER

 3. 3. Juridiska – ett nytt språk? : En studie av juridikstudenters språkliga inskolning

  Författare :Ann Blückert; Mats Thelander; Hans Strand; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; language socialization; linguistic norms; teacher comments on student texts; undergraduate law education; legalese; community of practice; Swedish; Languages and linguistics; Språkvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation considers the language socialization of law students. One message that the law students encounter is that legal Swedish is an entirely new language. LÄS MER

 4. 4. Studenters skrivande i två kunskapsbyggande miljöer

  Författare :Mona Blåsjö; Hans Strand; Britt-Louise Gunnarsson; Christine Räisänen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; academic writing; student writing; academic disciplines; mediational means; cultural tool; dialogicity; higher education; knowledge construction; epistemology; discourse of economics; discourse of history; Scandinavian languages; Nordiska språk;

  Sammanfattning : The subject of this study is student writing in its institutional setting, examining students’ texts, professional discourse and educational practices. Fieldwork for the study was conducted at the departments of History and Economics of Stockholm University. LÄS MER

 5. 5. Saco-SR-konflikten 1971 – en analys av opinionsbildning i tidningsledare

  Författare :Gunilla Hellström; Hans Strand; Karolina Wirdenäs; Henrik Rahm; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; opinion-influencing; leader; editorial; text type; message type; text pattern; argumentative; inciting; nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study what means are used in newspaper leaders (editorials) to influence public opinion. In order to obtain a wide range of such means, I have chosen material that has a clear timeframe and illustrates strong political antagonism, concerning the 1971 conflict between the Saco and SR unions and the Swedish state. LÄS MER