Sökning: "Olle Josephson"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Olle Josephson.

 1. 1. Svåra ord : En undersökning av förståelsen av 153 ord från ekonomiska, sociala och politiska sammanhang

  Författare :Olle Josephson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; svenska språket; ordförståelse; språksociologi; Scandinavian languages; Nordiska språk; Scandinavian Languages; nordiska språk;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Ett möte mellan två skrivkulturer : Några högstadieungdomars syn på och bruk av skrift vid skol- respektive privatskrivande

  Författare :Nils Larsson; Olle Josephson; Gunilla Jansson; Theres Bellander; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; literacy; sociolinguistics; school writing; private writing; gender and writing; bilingualism and writing; digital writing; secondary school; nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : The aim of this study is to shed light on and describe a number of secondary school students’ writing practices and their attitudes towards these practices.The material used in the study comes from a secondary school in a suburb of Stockholm where most of the students are bilingual. LÄS MER

 3. 3. Stockholms stads tänkeböcker : Funktionell texthistoria 1476-1626

  Författare :Theresia Pettersson; Olle Josephson; Cecilia Falk; Harry Lönnroth; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Swedish language history; language change; functional grammar; socio-historical linguistics; administrative literacy; register; discourse levels; discourse anaphora; tense; historical court-room protocols; Old Swedish; Early Modern Swedish; Scandinavian Languages; nordiska språk;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to shed light on language variation and language change in judicial protocols from the municipal court in Stockholm during the period 1476−1626. These documents provide a unique insight into late medieval and early modern use of written vernacular. LÄS MER

 4. 4. Samtal i butik : Språklig interaktion melllan biträden och kunder

  Författare :Ingela Tykesson-Bergman; Hans Strand; Olle Josephson; Viveka Adelswärd; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; service encounter; activity type; pragmeme; politeness; conversational contract; conversation analysis; interactional routine; small talk; shop assistant; talk at work; Swedish; Scandinavian languages; Nordiska språk;

  Sammanfattning : The subject of this study is language use in a special type of social activity: the exchange of goods, services and information in a commercial setting. The main aim is to gain an understanding of the work that shop assistants perform using language. In the analysis, the focus is on verbal routine work. LÄS MER

 5. 5. Att skriva, tala och tänka samhällskunskap : En studie av gymnasisters lärandeprocess

  Författare :Karin Wesslén; Olle Josephson; Judith Chrystal; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; language; linguistic demands; upper secondary education; appropriate; linguistic tools; the discourse of social science; explicit teaching; object language – metalanguage; linguistic operations; knowledge structures; subject-related concepts; text activity; the structuring of knowledge; level of reasoning; språk; språkliga krav; gymnasium; gymnasial utbildning; appropriera; språkliga redskap; språkliga verktyg; samhällskunskapsdiskurs; samhällskunskap; explicit undervisning; objektspråk; metaspråk; språkliga operationer; kunskapsstruktur; ämnesanknutna begrepp; textaktiviteter; strukturering av kunskap; utvecklat resonemang; Scandinavian languages; Nordiska språk; Scandinavian Languages; nordiska språk;

  Sammanfattning : This study is based on the presumption that language is fundamental to the construction of knowledge. In addition, linguistic demands are incorporated in the policy documents of the upper secondary edu­cation of Sweden; students shall, during their education, be given the opportunity to appropriate certain linguistic tools. LÄS MER