Sökning: "Mythology"

Visar resultat 1 - 5 av 46 avhandlingar innehållade ordet Mythology.

 1. 1. Tōn kentaurōn sive thessalorum equitum mythistorian, dissertatione philologica expositam, adsensu ampliss. Facult. Philosoph. in Acad. Reg. Upsal. præside ... Johanne J. Amnell, ... diei XIV Septembr. a. MDCCLI. in acroat. Carol. maj. publico offert examini Ericus Er. Berg, Uplandus

  Detta är en avhandling från Upsaliæ

  Författare :Johannes J. Amnell; Uppsala universitet.; [1751]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Centaurs; Greek mythology; Mythology; Roman; Greek mythology; Centaurs; Mythology; Roman; Kentaurer; Grekisk mytologi; Romersk mytologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Creating the Revolutionary Heroines The Case of Female Terrorists of the PSR (Russia, Beginning of the 20th Century)

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of History, Stockholm university

  Författare :Nadezda Petrusenko; Håkan Blomqvist; Eva Blomberg; Malin Thor Tureby; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Russia; terrorism; women; gender; intersectionality; mythology; autobiography; biography; revolutionary underground; narrative; discourse; historia; History;

  Sammanfattning : Representing revolutionary terrorists as heroes and martyrs was a typical feature of the mythology of the Russian revolutionary underground at the beginning of the 20th century. This mythology described Underground Russia, the world of the revolutionaries, as an ideal country inhabited by ideal people. LÄS MER

 3. 3. Creating the Revolutionary Heroines The Case of Female Terrorists of the PSR (Russia, Beginning of the 20th Century)

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of History, Stockholm university

  Författare :Nadezda Petrusenko; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Russia; terrorism; women; gender; intersectionality; mythology; autobiography; biography; revolutionary underground; narrative; discourse; Historical Studies; Historiska studier; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : Representing revolutionary terrorists as heroes and martyrs was a typical feature of the mythology of the Russian revolutionary underground at the beginning of the 20th century. This mythology described Underground Russia, the world of the revolutionaries, as an ideal country inhabited by ideal people. LÄS MER

 4. 4. Våra förfäder var hedningar Nordisk forntid som myt i den svenska folkskolans pedagogiska texter fram till år 1919

  Detta är en avhandling från Uppsala : Teologiska institutionen

  Författare :Johan Wickström; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; use of history; myth; mythology; Old Norse religion; pre-history; ethnicity; nationalism; class; Old Icelandic; educational history; textbooks; school; didactics; Antonio Gramsci; Bruce Lincoln; intellectuals; history of religions; classification; hierarchy; ideology; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology History of religion; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Religionshistoria;

  Sammanfattning : Narratives of Nordic pre-history are common in textbooks of the Swedish 'folk school'. This thesis discusses them from an ideological critical perspective and analyses them as textbook myths. This analytic concept of myth is constructed and used as a tool for studying ideological expressions in pedagogical texts. LÄS MER

 5. 5. "Hallen var lyst i helig frid" Krig och fred mellan gudar och jättar i en fornnordisk hallmiljö

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet

  Författare :Tommy Kuusela; Olof Sundqvist; Terry Adrian Gunnell; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Giants; Old Norse; Religion; Halls; Old Norse Religion; Mythology; Óðinn; Þórr; History of Religion; religionshistoria;

  Sammanfattning : This thesis is the first study to examine the interaction between gods and giants in Old Norse mythology from the perspective of Iron Age halls. Its central aim is to contextualise Old Norse mythological narratives that describe the interactions between gods and giants in a hall environment, and to show how the mythological depictions can be compared to the norms and rules found in Iron Age hall culture, especially in connection with its warrior ideology. LÄS MER