Sökning: "Study of Religions"

Visar resultat 1 - 5 av 144 avhandlingar innehållade orden Study of Religions.

 1. 1. Women's Human Rights and Islam : : a Study of Three Attempts at Accommodation

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Jonas Svensson; Lund University.; Lunds universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Islamology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Islamologi; Religionsvetenskap; Study of Religions; Human rights; gender; Islam; Fatima Mernissi; Riffat Hassan; A.A. an-Na‘im; History of Religions; human rights; women’s human rights; Women’s Convention; CEDAW; globalisation; Qur’an; hadith; historiography; History; Abdullahi Ahmed an-Na‘im.; Historia; Non-Christian religions; Världsreligioner ej kristendom ; Mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen tar avstamp i en pågående internationell diskussion om kvinnors mänskliga rättigheter och islam. I denna diskussion kan olika muslimska ståndpunkter identifieras. LÄS MER

 2. 2. Portrait of a Villain: Laban the Aramean in Rabbinic Literature

  Detta är en avhandling från Peeters Publishers

  Författare :Karin Zetterholm; Lund University.; Lunds universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Religionsvetenskap; Study of Religions; Världsreligioner ej kristendom ; Bibelvetenskap; Bible; Jacob; literary theory; deceiver; Aramean; Laban; narrative analysis; narrative expansion; targum; midrash; ideology; intertextuality; interpretation; hermeneutics; literature criticism; General and comparative literature; Non-Christian religions; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med denna studie är att försöka förklara varför araméen Laban, vilken i Bibeln (Genesis) framstår som en ganska harmlös bifigur, i rabbinsk litteratur i allmänhet betraktas som en av Jakobs och därmed Israels stora fiender. Avhandlingen hävdar att bilden av Laban som en skurk utvecklats som ett resultat av rabbinsk hermeneutik och att de egenskaper som tillskrivs honom i rabbinsk litteratur inte valts p. LÄS MER

 3. 3. Rethinking the Gospel of Truth A Study of its Eastern Valentinian Setting

  Detta är en avhandling från Uppsala : Religionshistoria

  Författare :Jörgen Magnusson; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Gospel of Truth; Nag Hammadi; Valentinianism; Gnostic; Gnosticism; early Christianity; Coptic; history of religions; text linguistics; late Antiquity; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology History of religion; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Religionshistoria;

  Sammanfattning : Already in the second century, the Church Father Irenaeus warned against reading the Gospel of Truth that was used among the so-called Valentinians. For more than one and a half millennium GospTruth was lost until in the 1950s a Coptic text was discovered that could be a translation of that work both loved and hated. LÄS MER

 4. 4. The Hermetic Piety of the Mind : A Semiotic and Cognitive Study of the Discourse of Hermes Trismegistos

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :J. Peter Södergård; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of religions; Religionshistoria; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology History of religion; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Religionshistoria;

  Sammanfattning : The present work explores how the concept mind is used in the discourse of Hermes Trismegistos for the bringing forth of a Hermetic piety of mind, which culminates in mystical vision and in the divinization of the initiand. In focus are some constitutive elements of a religious discourse stemming from Hellenistic and Roman Egypt, and which has survived largely in the form of spiritually instructive dialogues, written in the name of Hermes Trismegistos or in the names of those associated with him. LÄS MER

 5. 5. Inside the Guru's Gate : Ritual Uses of Texts among the Sikhs in Varanasi

  Detta är en avhandling från Centre for Theology and Religious Studies, Lund University

  Författare :Kristina Myrvold; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religionsvetenskap; Study of Religions; anthropomorfism; personification; liturgies; ritual practices; religious worship; sacred places; gurdwara; migration; counter-narrative; emic historiography; speech act theory; ritual studies; oral tradition; performance studies; guru; holy scriptures; Adi Granth; Guru Granth; Benares; Varanasi; Punjab; Sikhism; Sikhs; Religious Studies and Theology; Religion och teologi; social agency; Övriga religioner; rites of passage; festivals; rites of affliction; Other Religions; religious education;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Sammanfattning: För religiösa sikher är Guru Granth Sahib en helig skrift som manifester ontologiskt gudomliga och förkroppsligar de historiska guruernas lära och uppenbarelseerfarenheter. Samtidigt har sikherna tagit uppfattningen om en helig skrift längre än någon annan religiös tradition genom att behandla Guru Granth Sahib som en levande guru med både andlig auktoritet och agens att vägleda människor och upprätta förbindelser till det gudomliga. LÄS MER