Sökning: "Marija Gimbutas"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Marija Gimbutas.

 1. 1. Ariska idoler : Den indoeuropeiska mytologin som ideologi och vetenskap

  Författare :Stefan Arvidsson; Stefanie von Schnurbein; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Wilhelm Schmidt; George Dumézil; Aryan; Indo-European; History of Religion; Mythology; Myth; Historiography; Humanities; Ideology; Philology; Old Norse Myth; Germanic Religion; Vedic Religion; Friedrich Max Müller; Greek Religion; Marija Gimbutas; Theology; History of religion; Religionshistoria; Religionsvetenskap; Study of Religions;

  Sammanfattning : By using ancient texts, medieval documents, philological observations, and archaeological artifacts, scholars have reconstructed a prehistorical world and religion. The people who upheld this culture have been named, inter alia, "Indo-Europeans", "Aryans", "Japhetites" and "Wiros". LÄS MER

 2. 2. Ariska Idoler. Den indoeuropeiska mytologin som ideologi och vetenskap

  Författare :Stefan Arvidsson; Centrum för teologi och religionsvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; George Dumézil; Wilhelm Schmidt; Aryan; Indo-European; History of Religion; Mythology; Myth; Historiography; Humanities; Ideology; Philology; Old Norse Myth; Germanic Religion; Vedic Religion; Friedrich Max Müller; Greek Religion; Marija Gimbutas; Theology; Teologi;

  Sammanfattning : By using ancient texts, medieval documents, philological observations, and archaeological artifacts, scholars have reconstructed a prehistorical world and religion. The people who upheld this culture have been named, inter alia, "Indo-Europeans", "Aryans", "Japhetites" and "Wiros". LÄS MER