Sökning: "Dialect"

Visar resultat 1 - 5 av 76 avhandlingar innehållade ordet Dialect.

 1. 1. Dialekt där den nästan inte finns En folklingvistisk studie av dialektens sociala betydelse i ett standardspråksnära område

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk

  Författare :Jannie Teinler; Ulla Börestam; Mats Thelander; Rune Røsstad; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish; folk linguistics; dialect; standard language; laypeople s perceptions; dialect change; linguistic demarcations; social meaning; enregisterment; mental maps; Scandinavian Languages; Nordiska språk;

  Sammanfattning : By approaching dialect and standard language from a folk linguistic perspective, this thesis aims to investigate how laypeople perceive, talk about and orient towards dialect and standard language in a dialect area close to the perceived linguistic and administrative centre of Sweden. It consequently focuses on dialect and standard language as socially meaningful entities, rather than as sets of linguistic features, and studies a dialect area as it is understood by those who identify with it. LÄS MER

 2. 2. Folkliga fågelnamn : artnamn för beckasinfåglar i nordiska språk

  Detta är en avhandling från Uppsala : Dialekt- och folkminnesarkivet

  Författare :Rut Boström; Lennart Elmevik; [1996]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; bird name; specific name; snipe species; dialect; etymology; semantics; dialect geography; ethnology; mythology; ethno-biology; classification; semantic category; naming process; fågelnamn; artnamn; beckasinfåglar; dialekt; etymologi; semantik; dialektgeografi; etnologi; mytologi; etnobiologi; klassifikation; sematiska kategorier; namngivning; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : Många dialektala artnamn för fåglar finns upptecknade vid dialektarkiven i Norden. Avhandlingen koncentrerar sig till artnamn för beckasinfåglar (enkel-, dubbel-, dvärgbeckasin samt morkulla) totalt ca 330 folkliga artnamn.De flesta namnen avser enkelbeckasinen, som p.g. LÄS MER

 3. 3. Ingrian Finnish : dialect preservation and change

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Manja Irmeli Lehto; [1996]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Språk; Österjöfinska; Dialektologi; Finska; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Finno-Ugric languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Finsk-ugriska språk;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. En perceptuell och akustisk studie av svenskans koronaler i ett dialektperspektiv

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Peder Livijn; Anders Eriksson; Olle Engstrand; Frank Kügler; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish; Dialect; Typology; Perceptual discrimination; Acoustical measurements; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Phonetics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Fonetik; Phonetics; fonetik;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to contribute to a typology of the Swedish language as it was spoken in the entire Swedish speaking area around the year 2000. Specifically, the plan is to base this typology solely on different pronunciations of the four coronal consonants /t, d, n/ and /l/. LÄS MER

 5. 5. Verbböjningar i jukkasjärvifinskan

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lennart Pettersson; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; dialect; North Sweden; Jukkasjärvi Finnish; verb inflections; standard Finnish: comparisons;

  Sammanfattning : This work deals with verb inflections in a Finnish dialect spoken by descedants of Finnish-speaking settlers in northern Sweden. The dialect has been given the name Jukkasjärvi Finnish, as the main area where it is spoken lies within the parish of Jukkasjärvi. LÄS MER