Sökning: "Vårdutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade ordet Vårdutveckling.

 1. 1. En hälso- och sjukvårdsorganisation i förändring Från distanserat till delat ledarskap

  Detta är en avhandling från Jönköping : Hälsohögskolan

  Författare :Kristina Rosengren; Högskolan i Jönköping.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; change; healthcare; Caritative leadership; mixed methods; committed leadership; shared leadership; supportive ‘two-getherness’; healthcare development; Förändringsarbete; Hälso- och sjukvårdsorganisation; Caritativt ledarskap; Mixade metoder; Engagerat ledarskap; Delat ledarskap; Stödjande tvåsamhet; Vårdutveckling;

  Sammanfattning : Syfte: Avhandlingen syftar till att följa upp, beskriva samt generera tentativ teori om pågående förändringsprocesser inom hälso- och sjukvården på såväl makronivå genom studier av sjukhusfusioner som mikronivå genom studier av delat ledarskap.Metod: ”Sjukhusfusioner” beskriver två genomförda sjukhussammanslagningar utifrån en kvalitativ ansats, Grounded Theory med intervjuer av vårdpersonal (I, II). LÄS MER

 2. 2. Hälso- och sjukvårdsorganisation i förändring Från distanserat till delat ledarskap

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet/Hälsohögskolan, Jönköping

  Författare :Kristina Rosengren; Karlstads universitet.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; change; healthcare; Caritative leadership; mixed methods; committed leadership; shared leadership; supportive ‘two-getherness’; healthcare development; Förändringsarbete; Hälso- och sjukvårdsorganisation; Caritativt ledarskap; Mixade metoder; Engagerat ledarskap; Delat ledarskap; Stödjande tvåsamhet; Vårdutveckling; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Syfte: Avhandlingen syftar till att följa upp, beskriva samt generera tentativ teori om pågående förändringsprocesser inom hälso- och sjukvården på såväl makronivå genom studier av sjukhusfusioner som mikronivå genom studier av delat ledarskap.Metod: ”Sjukhusfusioner” beskriver två genomförda sjukhussammanslagningar utifrån en kvalitativ ansats, Grounded Theory med intervjuer av vårdpersonal (I, II). LÄS MER

 3. 3. Balancing body perception during growth and development

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Jolanda S. van Vliet; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Region Östergötland.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Among children and adolescents, the drive to be slender and the fear of being fat is a growing public health concern. This trend stands in contrast to the increasing prevalence of overweight reported worldwide. LÄS MER

 4. 4. Epidemiological and molecular biological studies of multi-resistant methicillin-susceptible Staphylococcus aureus

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Maria Lindqvist; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Östergötlands Läns Landsting.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Antibiotic resistance is increasingly recognised as a major problem and threat. During the last decades Gram-positive bacteria in general, and methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in particular, have been in focus both concerning matters of antibiotic resistance and as pathogens causing health care-associated (nosocomial) infections. LÄS MER

 5. 5. The faecal flora a source of healthcare-associated infections and antibiotic resistance

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Annika Samuelsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Östergötlands Läns Landsting.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Healthcare-associated infections (HAI) are important causes of mortality and morbidity, and antibiotic treatment is often necessary. Development and availability of new antibiotics are closely followed by development of resistance among microorganisms. During antibiotic therapy, a fraction of the antibiotic given is found in the gut. LÄS MER