Sökning: "committed leadership"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade orden committed leadership.

 1. 1. Leadership person-centred care and the work situation of staff in Swedish nursing homes

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Annica Backman; Umeå universitet.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Leadership; organisation; person-centred care; psychosocial climate; work environment; nursing homes; nursing;

  Sammanfattning : Background: Swedish nursing home managers, who constitute the empirical focus of this thesis, hold overall operational responsibility for the nursing homes, which includes the care of residents, direct care staff and work environment. Aged care organisations are also expected to provide person-centred care. LÄS MER

 2. 2. Hälso- och sjukvårdsorganisation i förändring Från distanserat till delat ledarskap

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet/Hälsohögskolan, Jönköping

  Författare :Kristina Rosengren; Karlstads universitet.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; change; healthcare; Caritative leadership; mixed methods; committed leadership; shared leadership; supportive ‘two-getherness’; healthcare development; Förändringsarbete; Hälso- och sjukvårdsorganisation; Caritativt ledarskap; Mixade metoder; Engagerat ledarskap; Delat ledarskap; Stödjande tvåsamhet; Vårdutveckling; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Syfte: Avhandlingen syftar till att följa upp, beskriva samt generera tentativ teori om pågående förändringsprocesser inom hälso- och sjukvården på såväl makronivå genom studier av sjukhusfusioner som mikronivå genom studier av delat ledarskap.Metod: ”Sjukhusfusioner” beskriver två genomförda sjukhussammanslagningar utifrån en kvalitativ ansats, Grounded Theory med intervjuer av vårdpersonal (I, II). LÄS MER

 3. 3. En hälso- och sjukvårdsorganisation i förändring Från distanserat till delat ledarskap

  Detta är en avhandling från Jönköping : Hälsohögskolan

  Författare :Kristina Rosengren; Högskolan i Jönköping.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; change; healthcare; Caritative leadership; mixed methods; committed leadership; shared leadership; supportive ‘two-getherness’; healthcare development; Förändringsarbete; Hälso- och sjukvårdsorganisation; Caritativt ledarskap; Mixade metoder; Engagerat ledarskap; Delat ledarskap; Stödjande tvåsamhet; Vårdutveckling;

  Sammanfattning : Syfte: Avhandlingen syftar till att följa upp, beskriva samt generera tentativ teori om pågående förändringsprocesser inom hälso- och sjukvården på såväl makronivå genom studier av sjukhusfusioner som mikronivå genom studier av delat ledarskap.Metod: ”Sjukhusfusioner” beskriver två genomförda sjukhussammanslagningar utifrån en kvalitativ ansats, Grounded Theory med intervjuer av vårdpersonal (I, II). LÄS MER

 4. 4. Engagerat ledarskap för att skapa förutsättningar för allas delaktighet Utgångspunkter i kvalitetsarbetet

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Monica Norberg; [2019]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Commitment; Committed leadership; Communication; Diversity; Engagement; Responsibility; Storytelling; Techniques; Tools; TQM; Engineering Science with specialization in industrial engineering and management; Teknisk fysik med inriktning mot industriell teknik;

  Sammanfattning : According to increased demands on continuous improvements for organizations, they choose different strategies for improvements such as the use of systematic quality systems to structure the progresses in the business. However, studies have shown that improvement projects often fail due to the leadership and commitment within the organization. LÄS MER

 5. 5. Leadership for co-worker commitment a TQM approach

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Roland Harnesk; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Kvalitetsteknik; Quality Technology and Management;

  Sammanfattning : A trend in modern working life is related to adjustments to the rapidly changing requirements of the market. The increased pace of and demands for flexibility from globalization cause changes of the organizational conditions. LÄS MER