Sökning: "Caritative leadership"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Caritative leadership.

 1. 1. Hälso- och sjukvårdsorganisation i förändring Från distanserat till delat ledarskap

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet/Hälsohögskolan, Jönköping

  Författare :Kristina Rosengren; Terese Bondas; Runo Axelsson; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; change; healthcare; Caritative leadership; mixed methods; committed leadership; shared leadership; supportive ‘two-getherness’; healthcare development; Förändringsarbete; Hälso- och sjukvårdsorganisation; Caritativt ledarskap; Mixade metoder; Engagerat ledarskap; Delat ledarskap; Stödjande tvåsamhet; Vårdutveckling; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Syfte: Avhandlingen syftar till att följa upp, beskriva samt generera tentativ teori om pågående förändringsprocesser inom hälso- och sjukvården på såväl makronivå genom studier av sjukhusfusioner som mikronivå genom studier av delat ledarskap.Metod: ”Sjukhusfusioner” beskriver två genomförda sjukhussammanslagningar utifrån en kvalitativ ansats, Grounded Theory med intervjuer av vårdpersonal (I, II). LÄS MER

 2. 2. En hälso- och sjukvårdsorganisation i förändring Från distanserat till delat ledarskap

  Detta är en avhandling från Jönköping : Hälsohögskolan

  Författare :Kristina Rosengren; Terese Bondas; Runo Axelsson; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; change; healthcare; Caritative leadership; mixed methods; committed leadership; shared leadership; supportive ‘two-getherness’; healthcare development; Förändringsarbete; Hälso- och sjukvårdsorganisation; Caritativt ledarskap; Mixade metoder; Engagerat ledarskap; Delat ledarskap; Stödjande tvåsamhet; Vårdutveckling; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of this thesis is to follow up, describe and generate a tentative theory on ongoing processes of change in health care. This will be done at a macro level, through the study of hospital mergers as well as a micro level through studies of shared leadership. LÄS MER