Sökning: "pacifism"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade ordet pacifism.

 1. 1. Nationalism i fredens tjänst : Svenska skolornas fredsförening, fredsfostran och historieundervisning 1919-1939

  Författare :Ingela Nilsson; Daniel Lindmark; Carina Rönnqvist; Irene Andersson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; nationalism; pacifism; internationalism; patriotic pacifism; peace and war; peace education; ideological hegemony; gender; manliness masculinity; collective identity; history education; the Interwar era; history textbook revision; nationalism; pacifism; internationalism; patriotisk pacifism; krig och fred; fredsfostran; ideologisk hegemoni; genus; manlighet maskulinitet; kollektiv identitet; historieundervisning; mellankrigstiden; historieläroboksrevisioner; Matilda Widegren; Greta Stendahl; Herman Söderbergh; Elisabet Eurén; Theodor Blomqvist; Ingvard Nielsen; Svenska skolornas fredsförening; Nordiska lärares fredsförbund; kväkarna; Förbundet för kristet samhällsliv; IKFF; historia med utbildningsvetenskaplig inriktning; history of education;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to contribute to the field of research that examines the relationship between peace efforts and nationalism. The relationship will be studied from perspectives of educa- tional history and history didactics. LÄS MER

 2. 2. Krig och kön. Feministisk etik och den moraliska bedömningen av militärt våld

  Författare :Anna T. Höglund; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; Feminist ethics; military violence; narrative ethics; the just war tradition; pacifism; maternal thinking; moral agency as gender construction; rape in war; Religionsvetenskap Teologi; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi; Etik; Ethics;

  Sammanfattning : The present study aims to develop a critical evaluation of feminist ethics and of ethical theories on military violence. The thesis combines a constructivist view of gender and morality with a narrative and communicative approach to ethics, based in theories developed by Iris Marion Young, Seyla Benhabib, Sharon D. Welch and Eva Lundgren. LÄS MER

 3. 3. Elin Wägner i 1920-talet : Rörelseintellektuell och internationalist

  Författare :Birgitta Wistrand; Margaretha Fahlgren; Eva Heggestad; Bibi Jonsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Literature; Litteraturvetenskap; 1920-talet; Fogelstad; Tidevarvet; Gandhi; Follett; Mayreder; Vaerting; pacifism; kväkare; kärlek; kyrkan; kvinna; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Avhandlingen, som undersökt Elin Wägners skönlitterära författarskap och journalistik under 1920-talet, visar att det är då hon stiger fram som en internationell rörelseintellektuell. Då formulerar hon sina åsikter om hur världen bör styras och hur kvinnor och män skall agera för att nå jämställdhet och fred, frågor som kom att stå i fokus för hennes liv och fortsatta författarskap. LÄS MER

 4. 4. The politics of Islam, non-violence, and peace : the thought of Maulana Wahiduddin Khan in context

  Författare :Mattias Dahlkvist; Tomas Lindgren; Jan Hjärpe; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Islam; Islam in India; Islamic modernism; global Islam; Religious minorities; Nonviolence; Pacifism; Political theology; Hindu Nationalism; Islamophobia;

  Sammanfattning : This is a study of the multifaceted thought of Maulana Wahiduddin Khan (b.1925–), Indian writer, public intellectual, and Muslim religious leader. Khan has been a prolific writer since at least the 1970s and is also an ālim, a Muslim scholar learned in religion. LÄS MER

 5. 5. Gränslösa rörelser för fred 1889–1914 : Aktörskap, strategi och begreppsvärld hos socialistisk och liberal fredsaktivism

  Författare :Fredrik Egefur; Forskarskolan i historia; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Fredsrörelser; Sociala rörelser; Andra internationalen; Nobels fredspris; Fred; Antimilitarism; Pacifism; Internationella fredsbyrån; NGOs; Peace movement; Social movement; The Second International; Nobel Peace Prize; Peace; Anti-militarism; Pacifism; The International Peace Bureau; NGOs;

  Sammanfattning : During the 25 years before the First World War in 1914 two different kinds of peace movements, one bourgeois-liberal and one socialist, were organised to fight militarism and war. The two movements – represented by the International Peace Bureau and the Second International, respectively – grew in size between 1889 and 1914. LÄS MER