Sökning: "social handicap"

Visar resultat 1 - 5 av 40 avhandlingar innehållade orden social handicap.

 1. 1. Unga människor med rörelsehinder utanför arbetsmarknaden om barriärer, sociala relationer och livsvillkor

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Munir Dag; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Disability; handicap; barriers; work; social support; social relations; Funktionshinder; handikapp; barriärer; arbete; socialt stöd; sociala relationer; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Disability research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Handikappsforskning; Handikappvetenskap; Disability Research;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att beskriva de specifika barriärer som individer med rörel-sehinder i åldrarna 20-35 år upplever att de möter i sin strävan att komma in på arbets-marknaden. Syftet har också varit att beskriva individernas livssituation under arbets-löshet och jämföra detta med livssituationen i någon form av sysselsättning. LÄS MER

 2. 2. Unga människor med rörelsehinder utanför arbetsmarknaden : om barriärer, sociala relationer och livsvillkor

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Munir Dag; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Disability; handicap; barriers; work; social support; social relations; Funktionshinder; handikapp; barriärer; arbete; socialt stöd; sociala relationer; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Disability research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Handikappsforskning; Handikappvetenskap; Disability Research;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att beskriva de specifika barriärer som individer med rörel-sehinder i åldrarna 20-35 år upplever att de möter i sin strävan att komma in på arbets-marknaden. Syftet har också varit att beskriva individernas livssituation under arbets-löshet och jämföra detta med livssituationen i någon form av sysselsättning. LÄS MER

 3. 3. Att leva som lytt : Handikappades levnadsvillkor i 1800-talets Linköping

  Detta är en avhandling från Linköping : Tema, Linköpings universitet

  Författare :Ingrid Olsson; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Handicap; disability; history; different pictures; collective biography; living condition; attitudes; differentiation; categorisation; social policy; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This book is about handicapped people who lived in the small city of Linköping, 200 kilometres south of Stockholm, during the 19th century. A number of handicapped people were followed as a group and as individuals to a certain extent. LÄS MER

 4. 4. Å andras vägnar : LL-boken som litteratur-, kultur- och handikappolitiskt experiment

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Karin Wennström; [1995]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Easy Readers; Easy-to-Read Books; Cultural Policy; Handicap; Literary sphere; Communication; Sociology of Literature; Publishing; Readeradaptation; Narrative genres; Emancipation; Pedagogy; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Easy Readers (ER) are books specially designed for adults with reading disabilities. Wellknown classics ought to be available in easily comprehended versions. This idea, originaly from the 1930s has becomea special element in the literary and cultural life of Sweden since it's inception in the 1960s. LÄS MER

 5. 5. "Socialt problem" eller "Som andra och i gemenskap med andra" : Föreställningar om människor med utvecklingsstörning

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Kerstin Färm; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mental retardation; mental handicap; social construction of mental handicaps; institutionalization; integration-segregation of handicapped; discourse and mental handicaps; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The background of the present study is an interest in how human capacities and limitations have been perceived during the 20th century in Sweden. The empirical work concemes the discursive constitution of the needs and resources of people who have been considered mentally handicapped. LÄS MER