Sökning: "Berit Lindberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Berit Lindberg.

  1. 1. Kvinnor - vakna, våga!: en studie kring pedagogen och samhällsvisionären Honorine Hermelin Grønbech

    Detta är en avhandling från Berit Lindberg, Gamla v 15, SE-240 14 Veberöd

    Författare :Berit Lindberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad The Women’s Civic College at Fo gelstad ; the history of education; adult education; the history of women gender history; hermeneuti; Pedagogy and didactics; Pedagogik; fe-male civic education; Honorine Hermelin Grønbech; Tidevarvet The Epoch ; didaktik;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kvinnor - vakna, våga! En studie kring pedagogen och samhällsvisionären Honorine Hermelin Grønbech Avhandlingen är en pedagogikhistorisk kvinnobiografi. Min empiri bygger främst på ett biografiskt material bestående av litteratur av och om Honorine Hermelin Grønbech, samt brev från och till henne, radio- och TV-program jämte material kring skolan, protokoll, föreläsningsanteckningar samt samtal med tidsvittnen. LÄS MER