Sökning: "Berit Lindberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Berit Lindberg.

  1. 1. Kvinnor - vakna, våga! : En studie kring pedagogen och samhällsvisionären Honorine Hermelin Grønbech

    Detta är en avhandling från Berit Lindberg, Gamla v 15, SE-240 14 Veberöd

    Författare :Berit Lindberg; Lund University.; Lunds universitet.; [2000]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; The Women’s Civic College at Fogelstad; the history of education; adult education; the history of women gender history; hermeneuti; Pedagogy and didactics; fe-male civic education; Honorine Hermelin Grønbech; Tidevarvet The Epoch ; Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad; Pedagogik; didaktik; Tidevarvet The Epoch ;

    Sammanfattning : The aim of the dissertation is to analyse, in the light of the history of education and of women, ”biographical sections” of the life and work of the Swedish educationalist Honorine Hermelin Grønbech (1886-1977). The focus is on adult education, and in particular female civic education, which set out to encourage Swedish women to exercise their newly won rights of citizenship (1921). LÄS MER