Sökning: "Lena Eskilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden Lena Eskilsson.

 1. 1. Stadens struktur : varför och hur?

  Författare :Lena Eskilsson; Institutionen för service management och tjänstevetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; city structure; transport; development control; power structure; actors; restrictions; Social geography; Socialgeografi; Stadsplanering; Town planning; built environment; Economics of development; Utvecklingsekonomi;

  Sammanfattning : Why do cities appear the way they do? What are the underlying forces that contribute to its built environment and transport system? What/whom are the factors/actors that influence the ways in which the city is shaped? How can the international differences in the shape of cities be explained? The driving forces that shape the city are numerous and complex. City structure, has through the ages, been influenced by new technologies, social agencies and planning ideals. LÄS MER

 2. 2. Kvinnorörelsen och efterkrigsplaneringen : statsfeminism i svensk arbetsmarknadspolitik under och kort efter andra världskriget

  Författare :Nina Almgren; Lena Eskilsson; Ann-Katrin Hatje; Lisa Öberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :History; women s work; post-war planning; state feminism; women s movement; the Second World War; labour market policy; welfare state; gender; strategies; citizenship; formative phase; Historia; kvinnors arbete; efterkrigsplanering; statsfeminism; kvinnorörelsen; andra världskriget; arbetsmarknadspolitik; välfärdsstat; genus; strategier; medborgarskap; formativ period; History; historia;

  Sammanfattning : This thesis has analysed the relations among the women’s movement, the state and the labour market policy during and shortly after the Second World War and to what extent this period can be characterised as a formative phase as regards gender relations. The aim has been to study women’s strategic actions in order to influence the Swedish Government’s labour market policy in the period from 1939 to 1947. LÄS MER

 3. 3. Kön och ansvar i sjukförsäkringen : En studie av utredningstexter 1944 - 2006

  Författare :Eva-Lotta Andersson; Gunnel Gustafsson; Lena Eskilsson; Kristina Boréus; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; gender; responsibility; sickness insurance; private-public welfare; discourse analysis; feminism; governmental inquiries; social insurance policy; Sweden; statskunskap; political science;

  Sammanfattning : In recent decades, the welfare state has changed as a result of various market adaptations and privatisations. The state’s responsibility for the provision of welfare has diminished and responsibility has been shifted onto the market, the family and civil society. LÄS MER

 4. 4. Röstens anatomi : läsningar av politik i Elin Wägners Silverforsen, Selma Lagerlöfs Löwensköldtrilogi och Klara Johansons Tidevarvskåserier

  Författare :Anna Bohlin; Annelie Bränström Öhman; Lena Eskilsson; Katarina Leppänen; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; allegory; irony; bio-power; Selma Lagerlöf; Mathilde Vaerting; Rosa Mayreder; Fogelstadgruppen; feminist theories; Klara Johanson; eugenics; voice; lin Wägner; women’s movement; Tidevarvet; corporeality; identity politics; Ellen Key; feminist essentialism; Elin Wägner; Selma Lagerlöf; Ellen Key; Tidevarvet; identitetspolitik; Fogelstadgruppen; ironi; röst; Mathilde Vaerting; feministisk teori kvinnorörelsen; särart; bio-makt; hygienism; Rosa Mayreder; Klara Johanson; kroppslighet; allegori; Literature; Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate the voice in Elin Wägner’s novel Silverforsen (1924), Selma Lagerlöf’s Löwensköld trilogy (1925–1928) and Klara Johanson’s causeries in the feminist weekly newspaper Tidevarvet 1923–1924, in relation to women’s suffrage. Swedish women were finally granted the right to vote in 1921. LÄS MER

 5. 5. Transport, bebyggelse och utvecklingskontroll : En komparativ stadsgeografisk studie

  Författare :Karin Book; Lena Eskilsson; Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; markanvändning; utvecklingskontroll; stadsutveckling; bebyggelse; transport;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att klarlägga de intraurbana sambanden mellan transportstruktur, bebyggelsestruktur och maktstruktur (utvecklingskontroll). Viktiga faktorer för samspelet som vi urskiljt är verksamhets- och bostadslokalisering, densitet, centrumstruktur, transportsystemets uppbyggnad och färdmedelsval. LÄS MER