Sökning: "TIMP"

Visar resultat 1 - 5 av 49 avhandlingar innehållade ordet TIMP.

 1. 1. The Prognostic and Treatment Predictive Value of Proliferation and TIMP-1 in Breast Cancer

  Detta är en avhandling från Oncology, Lund

  Författare :Marie Klintman; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Breast cancer; predictive marker; resistance; prognostic factor; proliferation; prospective; TIMP-1; Ki67; S-phase; MAI; PPH3; cyclin B1; cyclin A; node-negative; validation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Varje år insjuknar mer än 8000 kvinnor i Sverige i bröstcancer, och 5 år efter diagnos är nära 90% fortfarande i livet. Trots att prognosen för majoriteten av patienterna är god, dör 1400 kvinnor årligen av bröstcancer. LÄS MER

 2. 2. Matrix metalloproteinase-26 (MMP-26) and Tissue inhibitor of metalloproteinases-4 (TIMP-4) in normal, hyperplastic, and malignant endometrium

  Detta är en avhandling från Publishing Centre, Palacky University, Olomouc, Czech Republic

  Författare :Radovan Pilka; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cancer; Obstetrics; gynaecology; Cytologi; onkologi; cancerology; secretion; Biology; Biologi; Cytology; oncology; implantation; human; endometrium; mRNA; MMP-26; TIMP-4; reproduktion; andrologi; gynekologi; Obstetrik; sexuality; reproduction; sexualitet; andrology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I avhandlingen studeras Matrix MetalloProteinase-26 (MMP-26) och Tissue Inhibitor of MetalloProteinases-4 (TIMP-4) i normalt, hyperplastiskt och malignt endometrium. Just detta protease/hämmarpar kan potentiellt vara av mycket stort intresse vid implantationsprocessen. LÄS MER

 3. 3. Structure and function of MMP-2 and its inhibitor TIMP-2

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Medical Biochemistry and Biophysics

  Författare :Ari Tuuttila; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Metalloproteinases; MMP-2; TIMP-2; extracellular matrix; crystallography; protein structure;

  Sammanfattning : Animal cells secrete various enzymes capable of degrading the extracellular matrix. One of the most studied groups of these are the matrix metalloproteinases (MMPs). This group of zinc containing endopeptidases consists at present of 26 members and this number is still increasing. LÄS MER

 4. 4. Extracellular matrix remodelling proteases in acute appendicitis and their impact on appendiceal perforation

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Medical Biochemistry and Biophysics

  Författare :Anna Solberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; appendicitis; perforation; extracellular matrix; MMP-9; TIMP-1; uPA; PAI-1;

  Sammanfattning : Abstract Background Appendicitis is associated with varying degradation of extracellular matrix involved in tissue injury. The principal aim of this study was to investigate whether immunoreactive techniques could illustrate the course and severity of appendicitis and separate the different inflammatory grades, phlegmonous, gangrenous and perforated appendicitis, from each other and from uninflamed appendix. LÄS MER

 5. 5. Migration on extracellular matrix surface and infiltration into matrix - two distinguishable activities of human T cells

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Medical Biochemistry and Biophysics

  Författare :Jyrki Ivanoff; Umeå universitet.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Immunology; extracellular matrix; fibronectin; collagen type IV; laminin; neuropeptide; chemokine; TIMP-1; MMP-9; T cells; Migration; Immunologi; MEDICINE Microbiology; immunology; infectious diseases Immunology; MEDICIN Mikrobiologi; immunologi; infektionssjukdomar Immunologi; Clinical Immunology; klinisk immunologi;

  Sammanfattning : Migration of T-lymphocytes on a surface coated with extracellular matrix (ECM) components (two-dimensional (2-D) migration) and migration (infiltration) into a matrix (Three-dimesional (3-D) migration) are complex events and the underlying mechanisms are not yet fully understood. Here 2-D and 3-D migration were studied by use of seven leukemic T-cell lines representing discrete differentiation stages, a non-leukemic T-cell clone, and normal peripheral blood T cells. LÄS MER