Sökning: "Radovan Pilka"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Radovan Pilka.

  1. 1. Matrix metalloproteinase-26 (MMP-26) and Tissue inhibitor of metalloproteinases-4 (TIMP-4) in normal, hyperplastic, and malignant endometrium

    Författare :Radovan Pilka; Lund Obstetrik och gynekologi; []
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cancer; Obstetrics; gynaecology; Cytologi; onkologi; cancerology; secretion; Biology; Biologi; Cytology; oncology; implantation; human; endometrium; mRNA; MMP-26; TIMP-4; reproduktion; andrologi; gynekologi; Obstetrik; sexuality; reproduction; sexualitet; andrology;

    Sammanfattning : The aim of the thesis was to study matrix metalloproteinase-26 (MMP-26) and tissue inhibitor of metalloproteinases-4 (TIMP-4) in normal, hyperplastic, and malignant endometrium. Most importantnly, both these molecules may be ivolved in the implantation process. Trophoblast tissue from human as well as mouse embryos produces pro-MMP-9. LÄS MER