Sökning: "reproduktion"

Visar resultat 1 - 5 av 88 avhandlingar innehållade ordet reproduktion.

 1. 1. Ur svenska hjärtans djup : Reproduktion av samtida monarki

  Detta är en avhandling från Stockholm : Carlssons

  Författare :Mattias Frihammar; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Monarchy; royal; royalty; humor; cynical reason; event that present; ritual; secular ritual; modernity; Gemeinschaft; Gesellschaft; media event; nation; banal nationalism; nationalism; identity; Actor Network Theory; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to show how Swedish royalty is reproduced and gains its extraordinary status through interaction between people, institutions and artefacts in the beginning of the 21st century.The analysis is based on data collected between 2003 and 2009 in different contexts where royalty and the monarchy are brought to the fore. LÄS MER

 2. 2. Nitric oxide synthase in female reproductive and urinary organs: Hormonal regulation and functional significance

  Detta är en avhandling från Stockholm : Carlssons

  Författare :Jassim Al-Hijji; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; gynaecology; Obstetrics; estrogen; trophoblast; placenta; vagina; Nitric oxide; uterus; ovarian steroids; andrology; reproduction; sexuality; Obstetrik; gynekologi; andrologi; reproduktion; sexualitet;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Nobelpriset i fysiologi och medicin 1998 gick till tre forskare från USA som gjort forskningsinsatser för upptäckten av kväveoxid (NO) vilket är en viktig signalsubstans i våra kroppar. Upptäckten av att en så liten molekyl som NO har så många funktioner i kroppen anses som en av de mest överraskande i medicinhistorien. LÄS MER

 3. 3. Fetal ECG waveform analysis for intrapartum monitoring

  Detta är en avhandling från Stockholm : Carlssons

  Författare :Isis Amer-Wåhlin; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; reproduction; Obstetrics; gynaecology; andrology; cerebral metabolism; microdialysis; implementation; fetal asphyxia; intrpartum monitoring; Fetal ECG; Cardiotocography; sexuality; Obstetrik; gynekologi; andrologi; reproduktion; sexualitet;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Fosterövervakning under förlossningen är standard inom förlossningsvården. Målet är att identifiera avvikande händelser och då speciellt syrebrist hos fostret. Sedan början på sjuttiotalet har vågformsanalys av foster EKG studerats ur fysiologisk, klinisk och signal synpunkt. LÄS MER

 4. 4. Minimal conization with carbon dioxide laser for treatment of cervical intra-epithelial neoplasia

  Detta är en avhandling från Department of Obstetrics and Gynecology, Lund University

  Författare :Zoltan Bekassy; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; gynaecology; Obstetrics; preterm birth; pregnancy; laser; follow-up; conization; Cervical carcinoma; cervical intraepithelial neoplasia; andrology; reproduction; sexuality; Obstetrik; gynekologi; andrologi; reproduktion; sexualitet;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den gynekologiska hälsokontrollen har medfört att incidensen av invasiv cervix-cancer kunnat halveras på 20 år i Sverige. Trots detta inträffar fortfarande mellan 5 - 600 nya fall av invasiv cervix-cancer årligen. LÄS MER

 5. 5. The significance of urokinase-type plasminogen activator (u-PA) in tumour growth and Linomide-induced upregulation of u-PA's endogenous inhibitor PAI-2

  Detta är en avhandling från Anita Billström [email protected]

  Författare :Anita Billström; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; reproduction; andrology; gynaecology; Obstetrics; roquinimex; Linomide; cancer; prostate cancer; PAI-2; plasmin; Plasminogen activators; u-PA; sexuality; Obstetrik; gynekologi; andrologi; reproduktion; sexualitet; Immunology; serology; transplantation; Immunologi; serologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den främsta orsaken till att cancer kan leda till döden är att tumörceller växer in i angränsande vävnad (invasiv) och tar sig in i blodet eller lymfsystemet och på så sätt sprids (metastaserar) till andra ställen i kroppen och stör funktionen i livsviktiga organ dvs tumören får ett aggressivt växtsätt. Det är därför viktigt, både ur prognostisk och terapeutisk synvinkel, att öka kunskapen om vad det är som gör att en tumör blir aggressiv. LÄS MER