Sökning: "endometrium"

Visar resultat 1 - 5 av 75 avhandlingar innehållade ordet endometrium.

 1. 1. The Human Endometrium Studies on Angiogenesis and Endometriosis

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Christian Moberg; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; endometrium; angiogenesis; endothelial cell; endometriosis; receptivity; implantation; oestrogen receptor; progesterone receptor; crystallin; interleukin; vasoactive intestinal peptide; peritoneal fluid; Obstetrik och gynekologi; Obstetrics and Gynaecology;

  Sammanfattning : Angiogenesis is thought to play a pivotal role in the cycling endometrium. Coordinated by oestrogen and progesterone, endometrial blood vessel development is primarily mediated by vascular endothelial growth factor-A (VEGF-A), which promotes endothelial cell (EC) proliferation and protects ECs from induced apoptosis. LÄS MER

 2. 2. The Plasminogen Activation System in Human Endometrium and Endometrial Cancer; Function, Tissue Localization and Prognostic Importance

  Detta är en avhandling från Department of Obstetrics and Gynecology, Lund University

  Författare :Johanna Nordengren; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Obstetrics; progesterone; estradiol; cultured cells; gene expression; prognosis; hyperplasia; neoplasm; endometrium; human; Plasminogen activators; gynaecology; andrology; reproduction; sexuality; Obstetrik; gynekologi; andrologi; reproduktion; sexualitet;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I avhandlingen studeras plasminogenaktiverings-systemets (PA-systemets) komponenter i livmoderslemhinnan. PA-systemet reglerar omvandlingen av plasminogen till plasmin. Plasminogen är ett inaktivt enzym som finns överallt i kroppsvätskor samt i kroppens olika organ. LÄS MER

 3. 3. Matrix metalloproteinase-26 (MMP-26) and Tissue inhibitor of metalloproteinases-4 (TIMP-4) in normal, hyperplastic, and malignant endometrium

  Detta är en avhandling från Publishing Centre, Palacky University, Olomouc, Czech Republic

  Författare :Radovan Pilka; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cancer; Obstetrics; gynaecology; Cytologi; onkologi; cancerology; secretion; Biology; Biologi; Cytology; oncology; implantation; human; endometrium; mRNA; MMP-26; TIMP-4; reproduktion; andrologi; gynekologi; Obstetrik; sexuality; reproduction; sexualitet; andrology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I avhandlingen studeras Matrix MetalloProteinase-26 (MMP-26) och Tissue Inhibitor of MetalloProteinases-4 (TIMP-4) i normalt, hyperplastiskt och malignt endometrium. Just detta protease/hämmarpar kan potentiellt vara av mycket stort intresse vid implantationsprocessen. LÄS MER

 4. 4. Ultrasound in the management of women with post-menopausal bleeding

  Detta är en avhandling från Department of Obstetrics and Gynecology, Lund University

  Författare :Elisabeth Epstein; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; gynaecology; Obstetrics; observer variation; reproducibility; vascularity index; power Doppler; hydrosonography; biopsy; ultrasound; post-menopausal bleeding; malignancy; Endometrium; andrology; reproduction; sexuality; Obstetrik; gynekologi; andrologi; reproduktion; sexualitet;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ultraljudets roll vid utredning av postmenopausalblödning Målsättning Att ta reda på hur ultraljud bäst används vid utredningen postmenopausalblödning för att individualisera och optimera diagnostiken och behandlingen. Värdet av gråskaleultraljud med eller utan koksaltsinfusion (hydrosonografi) och av "Power Doppler"-ultraljud undersöktes med avsikt att ta reda på om ultraljudsfynden kan användas för 1/ att välja den mest tillförlitliga metoden att ta prov från livmoderslemhinnan, och 2/ att skatta risken för livmodercancer. LÄS MER

 5. 5. Hormonal regulation of the primate uterus : effects of hormone treatment and lifestyle intervention

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Women's and Children's Health

  Författare :Mariana Hulchiy; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; endometrium;

  Sammanfattning : The uterus is a major hormone-responsive reproductive organ in primates. Hormones promote their effect via different pathways. Receptors involved in steroid hormone, thyroid hormone and insulin signaling have been found in the endometrium. LÄS MER