Sökning: "gynekologi"

Visar resultat 1 - 5 av 388 avhandlingar innehållade ordet gynekologi.

 1. 1. Growth factor regulation of the urokinase plasminogen activator (uPA) system in human endometrium, and the significance of uPA receptor activation in endometrial angiogenesis

  Detta är en avhandling från Institutionen för Obstetrik och gynekologi, Universitetssjukhuset, 22185 Lund

  Författare :Tove Sandberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Obstetrics; endothelial cell migration; angiogenesis; uPA:PAI-1 complex; uPAR; TGF-beta; PAI-1; EGF; uPA; Growth factor; gynaecology; andrology; reproduction; sexuality; Obstetrik; gynekologi; andrologi; reproduktion; sexualitet;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen studerar tillväxtfaktorernas reglering av uPA-systemet i endometriet, och betydelsen av uPA-receptorns (uPAR) aktivering i den endometriella angiogenesen. Tillväxtfaktorer är polypeptider, vilka fungerar som signalmolekyler i cellernas kommunikation. LÄS MER

 2. 2. Nitric oxide synthase in female reproductive and urinary organs: Hormonal regulation and functional significance

  Detta är en avhandling från Institutionen för Obstetrik och gynekologi, Universitetssjukhuset, 22185 Lund

  Författare :Jassim Al-Hijji; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; gynaecology; Obstetrics; estrogen; trophoblast; placenta; vagina; Nitric oxide; uterus; ovarian steroids; andrology; reproduction; sexuality; Obstetrik; gynekologi; andrologi; reproduktion; sexualitet;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Nobelpriset i fysiologi och medicin 1998 gick till tre forskare från USA som gjort forskningsinsatser för upptäckten av kväveoxid (NO) vilket är en viktig signalsubstans i våra kroppar. Upptäckten av att en så liten molekyl som NO har så många funktioner i kroppen anses som en av de mest överraskande i medicinhistorien. LÄS MER

 3. 3. Fetal ECG waveform analysis for intrapartum monitoring

  Detta är en avhandling från Institutionen för Obstetrik och gynekologi, Universitetssjukhuset, 22185 Lund

  Författare :Isis Amer-Wåhlin; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; reproduction; Obstetrics; gynaecology; andrology; cerebral metabolism; microdialysis; implementation; fetal asphyxia; intrpartum monitoring; Fetal ECG; Cardiotocography; sexuality; Obstetrik; gynekologi; andrologi; reproduktion; sexualitet;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Fosterövervakning under förlossningen är standard inom förlossningsvården. Målet är att identifiera avvikande händelser och då speciellt syrebrist hos fostret. Sedan början på sjuttiotalet har vågformsanalys av foster EKG studerats ur fysiologisk, klinisk och signal synpunkt. LÄS MER

 4. 4. Minimal conization with carbon dioxide laser for treatment of cervical intra-epithelial neoplasia

  Detta är en avhandling från Department of Obstetrics and Gynecology, Lund University

  Författare :Zoltan Bekassy; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; gynaecology; Obstetrics; preterm birth; pregnancy; laser; follow-up; conization; Cervical carcinoma; cervical intraepithelial neoplasia; andrology; reproduction; sexuality; Obstetrik; gynekologi; andrologi; reproduktion; sexualitet;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den gynekologiska hälsokontrollen har medfört att incidensen av invasiv cervix-cancer kunnat halveras på 20 år i Sverige. Trots detta inträffar fortfarande mellan 5 - 600 nya fall av invasiv cervix-cancer årligen. LÄS MER

 5. 5. The significance of urokinase-type plasminogen activator (u-PA) in tumour growth and Linomide-induced upregulation of u-PA's endogenous inhibitor PAI-2

  Detta är en avhandling från Anita Billström [email protected]

  Författare :Anita Billström; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; reproduction; andrology; gynaecology; Obstetrics; roquinimex; Linomide; cancer; prostate cancer; PAI-2; plasmin; Plasminogen activators; u-PA; sexuality; Obstetrik; gynekologi; andrologi; reproduktion; sexualitet; Immunology; serology; transplantation; Immunologi; serologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den främsta orsaken till att cancer kan leda till döden är att tumörceller växer in i angränsande vävnad (invasiv) och tar sig in i blodet eller lymfsystemet och på så sätt sprids (metastaserar) till andra ställen i kroppen och stör funktionen i livsviktiga organ dvs tumören får ett aggressivt växtsätt. Det är därför viktigt, både ur prognostisk och terapeutisk synvinkel, att öka kunskapen om vad det är som gör att en tumör blir aggressiv. LÄS MER