Sökning: "proliferation"

Visar resultat 1 - 5 av 1639 avhandlingar innehållade ordet proliferation.

 1. 1. Invasion and Proliferation in Malignant Cells

  Detta är en avhandling från Department of Laboratory Medicine, Lund University

  Författare :Sofie Svensson Månsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cancerology; oncology; Cytology; breast cancer; squamous cell carcinoma; basal cell carcinoma; p16; proliferation; invasion; Cytologi; onkologi; cancer;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Två händelser i tumörutvecklingen för en tumörcell är att erhålla okontrollerad celltillväxt och invasiva egenskaper. Detta tillåter tumöran att växa in i den omkringliggande vävnaden. LÄS MER

 2. 2. Proliferation, Invasion and p16 Localisation in Malignancies

  Detta är en avhandling från Department of Laboratory Medicine, Lund University

  Författare :Kristina Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; onkologi; Cytologi; cancerology; Cytology; oncology; skin tumours; invasion; p16; cancer; patologisk anatomi; Patologi allmän ; pathological anatomy; proliferation; General pathology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Okontrollerad proliferation och invasion är två viktiga egenskaper i tumörutveckling och tumörprogression. Tidigare studier har visat att invaderande tumörceller i kolorektalcancer har låg proliferation parallellt med en uppreglering av tumörsuppressorn p16. LÄS MER

 3. 3. Characterization of Retinal Progenitor Cells Focus on Proliferation and the GABAA Receptor System

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Henrik Ring; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Regeneration; Proliferation; Neurotransmitters; Müller cells; Differentiation; Retinal repair; Neurogenesis; Medical Science; Medicinsk vetenskap;

  Sammanfattning : One strategy to repair an injured or degenerated retina is to stimulate the replacement of damaged or dead neurons with cells derived from endogenous stem- or progenitor cells. A successful strategy requires knowledge about how the proliferation and differentiation of the endogenous cells are regulated. LÄS MER

 4. 4. Hormonal Regulation of Neural Stem Cell Proliferation and Fate Determination

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Karin Brännvall; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Neurosciences; Neural stem cell; Proliferation; Fate determination; Hormones; Anabolic androgenic steroids; Neurovetenskap; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Neurology; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Neurologi;

  Sammanfattning : Stem cells have the capacity for both self renewal, and to form all cell types in the body. Interestingly, so called neural stem cells (NSCs) are found in the adult human brain, which is of significance both out of a developmental perspective and from a clinical point of view. LÄS MER

 5. 5. Apoptosis, proliferation, and sex steroid receptors in endometrium and endometrial carcinoma

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Marju Dahmoun; Umeå universitet.; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine; estradiol; progesterone; steroid receptors; apoptosis; proliferation; endometrial carcinoma; Ki-67; p53; immunohistochemistry; Medicin; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin; Medicine; medicin;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the involvement of apoptosis and proliferation in the mechanisms of menstruation and hormonal replacement therapy, HRT, as well as in the mechanisms of progesterone therapy in endometrial carcinoma.The aim of the first study was to investigate endometrium for 4 days before and for 2 days during menstruation. LÄS MER