Att leva som lytt : handikappades levnadsvillkor i 1800-talets Linköping

Detta är en avhandling från Linköping : Tema, Linköpings universitet

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.