Sökning: "Obstetrics"

Visar resultat 1 - 5 av 365 avhandlingar innehållade ordet Obstetrics.

 1. 1. Minimal conization with carbon dioxide laser for treatment of cervical intra-epithelial neoplasia

  Detta är en avhandling från Department of Obstetrics and Gynecology, Lund University

  Författare :Zoltan Bekassy; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; gynaecology; Obstetrics; preterm birth; pregnancy; laser; follow-up; conization; Cervical carcinoma; cervical intraepithelial neoplasia; andrology; reproduction; sexuality; Obstetrik; gynekologi; andrologi; reproduktion; sexualitet;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den gynekologiska hälsokontrollen har medfört att incidensen av invasiv cervix-cancer kunnat halveras på 20 år i Sverige. Trots detta inträffar fortfarande mellan 5 - 600 nya fall av invasiv cervix-cancer årligen. LÄS MER

 2. 2. Ovarian tumors. Prevalence, malignancy risk and significance of the Plasminogen activation system

  Detta är en avhandling från Department of Obstetrics and Gynecology, Lund University

  Författare :Christer Borgfeldt; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; reproduktion; andrologi; gynekologi; sexuality; Obstetrik; Ovarian neoplasm; andrology; reproduction; epidemiology; ultrasonography; plasminogen activation; prognosis; gynaecology; Obstetrics; sexualitet;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Äggstockscystors förekomst, risken för kvinnor med cystor att utveckla äggstockscancer samt Plasminogenaktiveringssystemets uttryck i äggstockstumörer Äggstockscancer är ovanligt hos unga kvinnor, men den 4:e vanligaste dödsorsaken i cancer hos kvinnor i åldern 45-64 år i Sverige. Livstidsrisken är 1 på 70. LÄS MER

 3. 3. Vascular mechanical properties and endothelial function with special reference to pregnancy and hormonal influences

  Detta är en avhandling från Department of Obstetrics and Gynecology, Lund University

  Författare :Jana Brodszki; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; gynaecology; andrology; reproduction; sexuality; Obstetrik; gynekologi; andrologi; reproduktion; sexualitet; Obstetrics; systemic lupus erythematosus; hormone therapy; preeclampsia; pregnancy; endothelial function; arterial stiffness; vessels; ultrasound; cardiovascular disease;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hjärt-kärlsjukdomar är en ledande orsak av sjuklighet och dödlighet. Med hjälp av dagens moderna ultraljudsteknik är det möjligt att påvisa även begynnande, mycket diskreta kärlförändringar. En tidig upptäckt av dessa kan bli av betydelse för individens framtida hälsa. LÄS MER

 4. 4. Thermal endometrial destruction by means of a balloon catheter : experimental and clinical evaluation of a new form of treatment for menorrhagia

  Detta är en avhandling från Department of Obstetrics and Gynecology, Lund University

  Författare :Britt Friberg; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; andrologi; Obstetrik; gynekologi; sexuality; gynaecology; andrology; reproduction; Obstetrics; balloon catheter; thermal coagulation; Menorrhagia; endometrial destruction; saline infusion sonography; uterine thermal conductivity; reproduktion; sexualitet;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Värmebehandling av livmoderslemhinnan med ballongkateter - en ny metod att behandla rikliga mensblödningar. Mera än 11% av svenska kvinnor besväras av rikliga menstruationer (menorrhagi). När läkemedelsbehandling mot menorrhagi inte hjälper kan livmodern opereras bort. LÄS MER

 5. 5. The Influence of Intrauterine Environment on Cardiovascular Development During Fetal Life

  Detta är en avhandling från Department of Obstetrics and Gynecology, Lund University

  Författare :Helena Gardiner; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; reproduktion; sexualitet; andrology; reproduction; sexuality; Obstetrik; gynekologi; Obstetrics; gynaecology; arterial distensibility; twin-twin transfusion; Growth-restriction; Fetal; Cardiovascular Development; andrologi;

  Sammanfattning : Fetal growth restriction has been linked to later cardiovascular disease, possibly through reduced arterial distensibility in response to a suboptimal intrauterine environment. This thesis sought firstly to examine the relationship between fetal growth and haemodynamics and their effect on later cardiovascular function and secondly to examine the effects of differential volume loading on arterial distensibility in genetically identical monochorionic twins with twin-twin transfusion syndrome (TTTS) and to explore the effect that early treatment has on vascular development. LÄS MER