Sökning: "Skiss"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade ordet Skiss.

 1. 1. Konstnärskap i samspel: om skapande arbetsprocesser i myndighetsledda samverkansprojekt

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Ulrika Florin; Inger Orre; Yvonne Eriksson; Maria Johansson; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Creative work processes; collaborative projects; sketches; models; presentation; practical knowledge; visual communication; Skapande arbetsprocesser; samverkans projekt; skiss; modell; presentation; praktisk kunskap; visuell kommunikation; Innovation and Design; innovation och design;

  Sammanfattning : Artists in interaction: creation processes in official collaborative projects is a doctoral thesis that explores the creation processes of artists, when the project owner defines the purpose, theme and framework. The area is explored from the artists' perspective and the overall research question deals with the opportunities and obstacles that artists face when working in collaborative projects. LÄS MER

 2. 2. Från idé till gestaltningsförslag fallstudie från Projekt Konstpaus

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Ulrika Florin; Yvonne Eriksson; Inger Orre; Thomas Porathe; Rune Pettersson; Emilie Karlsmo; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Sketch; interpretation; art and design processes; spatial planning; sustainable development; EU; and Projekt Konstpaus The Art Break Project .; Skiss; analys; tolkning; visuell kommunikation; konst- och designprocesser; fysisk planering; hållbar utveckling; gestaltning; kultur- och naturarv; informationsdesign; Projekt Konstpaus; EU.; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Human communication; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kommunikation mellan människor; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Cultural heritage and cultural production; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kulturarv och kulturproduktion; TECHNOLOGY Information technology Image analysis; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Bildanalys; Innovation and Design; innovation och design;

  Sammanfattning : Populär sammanfattningI vårt samhälle finns många offentliga konstverk. Dessa verk har kommit till på olika sätt men gemensamt är att konstverken i de allra flesta fall upphandlats med utgångspunkt i någon form av skiss. Skissen föregår det kommande konstverket och tjänar som underlag för beslut om upphandling av verket i full skala. LÄS MER

 3. 3. Svensk samhällsstatistik : etik, policy och planering : några synsätt på samhällsstatistikens problem och funktion, skiss av ett forskningsprogram, förslag till utveckling av den statistiska redovisningen samt exemplifieringar

  Detta är en avhandling från Stockholm : Akademilitt

  Författare :Olle Sjöström; [1980]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; samhällsstatistik; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Philosophical Modernization. Studies in Nordic History of Philosophy 1860-1910

  Detta är en avhandling från Carl-Göran Heidegren, Bolagsgatan 2, 211 44 Malmö

  Författare :Carl-Göran Heidegren; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; history of ideas; modern breakthrough; philosophical modernization; Nordic university philosophy; ideas and institutionalization; differentiation; comparative research; controversy studies; Filosofins historia; idéhistoria; History of philosophy;

  Sammanfattning : The dissertation comprises of five studies in the history of philosophy with primarily a sociological and history of ideas orientation. All the studies fall within the same timeframe, 1860-1910. Furthermore, they all focus on philosophy in the Nordic countries, and university philosophy in particular. LÄS MER

 5. 5. Designing for sketching to support concept exploration

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Danwei Tran Luciani; Jonas Lundberg; Jonas Löwgren; Patric Ljung; Anders Ynnerman; Erik Stolterman; [2019]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Sketching is a way of exploring early concepts through the act of externalization in a suitable material with the aid of a suitable tool. One could use paper and sketch with a pencil or go digital and sketch with code. What is appropriate to choose depends on the situation and on the skillset of the person who is going to sketch. LÄS MER