Sökning: "praktisk kunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 65 avhandlingar innehållade orden praktisk kunskap.

 1. 1. Skådespelarens praktiska kunskap

  Detta är en avhandling från Stockholm : Premiss förlag

  Författare :Johansson Maria; Ingela Josefson; Merete Mazzarella; Tore Nordenstam; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Skådespeleri; Praktisk kunskap; Kroppsligt minne; Performativa och mediala praktiker; med inriktning mot film och media koreografi opera scen; Performative and mediated practices; with specializations in choreography film and media opera performing arts;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to articulate the actors’ practical knowledge. I have shared some of the questions that have arisen through my active years as a professional actor with a group of actors with different backgrounds and levels of experience. The actors are sceptical towards fixed theories and methods imposed on them from outside. LÄS MER

 2. 2. Talangfabriken Om organisation av kunskap och kreativitet i skivindustrin

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Thomas Florén; Göran Ahrne; Patrik Aspers; Jan Karlsson; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kunskap; kreativitet; kompetens; kunskapsföretag; praktisk yrkeskunskap; musikbranschen; skivindustrin; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to describe, explain and understand how record companies identify and develop new music and new talent. The analysis is carried out on three levels: individual, organizational and sector level. In a record company, this task formally goes to A&R (Artist and Repertoire). LÄS MER

 3. 3. Talangfabriken Om organisation av kunskap och kreativitet i skivindustrin

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Thomas Florén; Göran Ahrne; Patrik Aspers; Jan Karlsson; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kunskap; kreativitet; kompetens; kunskapsföretag; praktisk yrkeskunskap; musikbranschen; skivindustrin; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to describe, explain and understand how record companies identify and develop new music and new talent. The analysis is carried out on three levels: individual, organizational and sector level. In a record company, this task formally goes to A&R (Artist and Repertoire). LÄS MER

 4. 4. Högskolelärares personliga teorier om sin pedagogiska praktik

  Detta är en avhandling från Malmö högskola

  Författare :Solbritt Schyberg; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; university teachers? thinking; undergraduate education; teaching and learning; tacit knowledge; systems theory; student-centeredeness; practical knowledge; personal knowledge; Higher education; pedagogical competence; Pedagogy and didactics; tyst kunskap; systemteori; studentcentrering; praktisk kunskap; personlig kunskap; pedagogisk kompetens; högre utbildning; Grundutbildning; undervisning och lärande; universitetslärares tänkande; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : In this study university teachers? personal theories of their pedagogical practice in basic courses in undergraduate education are described and analyzed. According to for example Polanyi (1958) and Bourdieu (1990) university teachers have developed a personal practical theory as participators in an academic social context, first as students then as teachers. LÄS MER

 5. 5. Skådespelaren i barnteatern utmaningar för oss som spelar teater för barn och unga : en doktorsavhandling i praktisk kunskap

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms konstnärliga högskola

  Författare :Niklas Hald; Ingela Josefsson; Karin Helander; Ingrid Elam; Ronny Ambjörnsson; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Barnteater; Barn och teater; Skådespelarkonst; Skådespeleri; Barnteater; Praktisk kunskap; Teater; Skådespelarkonst; Skådespeleri; Skådespelare; Konstnärlig forskning; Artistic practices; Konstnärliga praktiker;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att visa på den komplexitet som skådespelarens arbete med teater för barn och unga innebär. Avhandlingstexten utgår från en kritisk granskning av min egen professionella erfarenhet av att spela teater för barn och unga. LÄS MER