Sökning: "praktisk kunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 64 avhandlingar innehållade orden praktisk kunskap.

 1. 1. Skådespelarens praktiska kunskap

  Detta är en avhandling från Stockholm : Premiss förlag

  Författare :Johansson Maria; Stockholms konstnärliga högskola.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Skådespeleri; Praktisk kunskap; Kroppsligt minne; Performativa och mediala praktiker; med inriktning mot film och media koreografi opera scen; Performative and mediated practices; with specializations in choreography film and media opera performing arts;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to articulate the actors’ practical knowledge. I have shared some of the questions that have arisen through my active years as a professional actor with a group of actors with different backgrounds and levels of experience. The actors are sceptical towards fixed theories and methods imposed on them from outside. LÄS MER

 2. 2. Interaction between rider, horse and equestrian trainer a challenging puzzle

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Mari Zetterqvist Blokhuis; Södertörns högskola.; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; equestrian sport; equestrian cultures; practical knowledge; interspecies relationships; ethics; equestrian teaching; equestrian feel; tacit knowledge; phronesis; ridsport; ridundervisning; praktisk kunskap; etik; ryttarkänsla; fronesis; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory;

  Sammanfattning : This thesis examines the complex and challenging relationships between rider, horse and equestrian trainer in the context of teaching horse riding. What strategies and methods do equestrian trainers use to support the riders’ understanding of, and performance with, their horses? What role is the horse assigned in this form of interaction? Operating at the intersection between practical knowledge and human-animal studies, the thesis adopts an ethnographic approach, and seeks to develop theories of practical knowledge in the practice of teaching riding. LÄS MER

 3. 3. Talangfabriken Om organisation av kunskap och kreativitet i skivindustrin

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Thomas Florén; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; sociologi; Kunskap; kreativitet; kompetens; kunskapsföretag; praktisk yrkeskunskap; musikbranschen; skivindustrin;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to describe, explain and understand how record companies identify and develop new music and new talent. The analysis is carried out on three levels: individual, organizational and sector level. In a record company, this task formally goes to A&R (Artist and Repertoire). LÄS MER

 4. 4. Högskolelärares personliga teorier om sin pedagogiska praktik

  Detta är en avhandling från Malmö högskola

  Författare :Solbritt Schyberg; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; university teachers? thinking; undergraduate education; teaching and learning; tacit knowledge; systems theory; student-centeredeness; practical knowledge; personal knowledge; Higher education; pedagogical competence; Pedagogy and didactics; tyst kunskap; systemteori; studentcentrering; praktisk kunskap; personlig kunskap; pedagogisk kompetens; högre utbildning; Grundutbildning; undervisning och lärande; universitetslärares tänkande; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; university teachers’ thinking;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna studie beskrivs och analyseras högskolelärares personliga teorier om sin pedagogiska praktik i högskolans grundutbildning. I anslutning till t.ex. LÄS MER

 5. 5. Skådespelaren i barnteatern utmaningar för oss som spelar teater för barn och unga : en doktorsavhandling i praktisk kunskap

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms konstnärliga högskola

  Författare :Niklas Hald; Stockholms konstnärliga högskola.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Barnteater; Barn och teater; Skådespelarkonst; Skådespeleri; Barnteater; Praktisk kunskap; Teater; Skådespelarkonst; Skådespeleri; Skådespelare; Konstnärlig forskning; Artistic practices; Konstnärliga praktiker;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att visa på den komplexitet som skådespelarens arbete med teater för barn och unga innebär. Avhandlingstexten utgår från en kritisk granskning av min egen professionella erfarenhet av att spela teater för barn och unga. LÄS MER