Sökning: "praktisk kunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 72 avhandlingar innehållade orden praktisk kunskap.

 1. 1. Tyngd, sväng och empatisk timing : förskollärares kroppsliga kunskaper

  Författare :Maria Pröckl; Jonna Bornemark; Anne-Li Lindgren; Lisa Folkmarson Käll; Anders Lindseth; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; praktisk kunskap; fronesis; kroppslig kunskap; kroppsligt situerad kunskap; mellankroppslighet; relationell kunskap; förskollärares professionsutveckling; skicklighet; empati; omsorg; auktoritet; inramning; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory;

  Sammanfattning : In what way is knowledge embodied and what role does embodied knowledge play in interpersonal professional practices? In this thesis, practical and embodied knowledge of preschool teachers is investigated as an example of a profession where relational and bodily situated knowledge is significant.The questions, from where my point of departure is taken, are for instance: How does a skilful preschool teacher act? What approach in terms of embodied knowledge is needed if one wants to give care, trust and offer a child a sense of we? Are there dimensions of embodied knowledge that are present only in situations that appear negative? This thesis belongs to the academic discipline The Theory of Practical Knowledge. LÄS MER

 2. 2. Skådespelarens praktiska kunskap

  Författare :Johansson Maria; Ingela Josefson; Merete Mazzarella; Tore Nordenstam; Stockholms konstnärliga högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Skådespeleri; Praktisk kunskap; Kroppsligt minne; Performativa och mediala praktiker; med inriktning mot film och media koreografi opera scen; Performative and mediated practices; with specializations in choreography film and media opera performing arts;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to articulate the actors’ practical knowledge. I have shared some of the questions that have arisen through my active years as a professional actor with a group of actors with different backgrounds and levels of experience. The actors are sceptical towards fixed theories and methods imposed on them from outside. LÄS MER

 3. 3. Talangfabriken : Om organisation av kunskap och kreativitet i skivindustrin

  Författare :Thomas Florén; Göran Ahrne; Patrik Aspers; Jan Karlsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :Kunskap; kreativitet; kompetens; kunskapsföretag; praktisk yrkeskunskap; musikbranschen; skivindustrin; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to describe, explain and understand how record companies identify and develop new music and new talent. The analysis is carried out on three levels: individual, organizational and sector level. In a record company, this task formally goes to A&R (Artist and Repertoire). LÄS MER

 4. 4. Högskolelärares personliga teorier om sin pedagogiska praktik

  Författare :Solbritt Schyberg; Pedagogik; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; university teachers? thinking; undergraduate education; teaching and learning; tacit knowledge; systems theory; student-centeredeness; practical knowledge; personal knowledge; Higher education; pedagogical competence; Pedagogy and didactics; tyst kunskap; systemteori; studentcentrering; praktisk kunskap; personlig kunskap; pedagogisk kompetens; högre utbildning; Grundutbildning; undervisning och lärande; universitetslärares tänkande; Pedagogik; didaktik; Higher education; university teachers’ thinking;

  Sammanfattning : In this study university teachers? personal theories of their pedagogical practice in basic courses in undergraduate education are described and analyzed. According to for example Polanyi (1958) and Bourdieu (1990) university teachers have developed a personal practical theory as participators in an academic social context, first as students then as teachers. LÄS MER

 5. 5. Skådespelaren i barnteatern : utmaningar för oss som spelar teater för barn och unga : en doktorsavhandling i praktisk kunskap

  Författare :Niklas Hald; Ingela Josefsson; Karin Helander; Ingrid Elam; Ronny Ambjörnsson; Stockholms konstnärliga högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Barnteater; Barn och teater; Skådespelarkonst; Skådespeleri; Barnteater; Praktisk kunskap; Teater; Skådespelarkonst; Skådespeleri; Skådespelare; Konstnärlig forskning; Artistic practices; Konstnärliga praktiker;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att visa på den komplexitet som skådespelarens arbete med teater för barn och unga innebär. Avhandlingstexten utgår från en kritisk granskning av min egen professionella erfarenhet av att spela teater för barn och unga. LÄS MER