Sökning: "Sketch"

Visar resultat 1 - 5 av 69 avhandlingar innehållade ordet Sketch.

 1. 1. Från idé till gestaltningsförslag : fallstudie från Projekt Konstpaus

  Författare :Ulrika Florin; Yvonne Eriksson; Inger Orre; Thomas Porathe; Rune Pettersson; Emilie Karlsmo; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Sketch; interpretation; art and design processes; spatial planning; sustainable development; EU; and Projekt Konstpaus The Art Break Project .; Skiss; analys; tolkning; visuell kommunikation; konst- och designprocesser; fysisk planering; hållbar utveckling; gestaltning; kultur- och naturarv; informationsdesign; Projekt Konstpaus; EU.; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Human communication; Kommunikation mellan människor; Cultural heritage and cultural production; Kulturarv och kulturproduktion; Image analysis; Bildanalys; Innovation and Design; innovation och design;

  Sammanfattning : Populär sammanfattning I vårt samhälle finns många offentliga konstverk. Dessa verk har kommit till på olika sätt men gemensamt är att konstverken i de allra flesta fall upphandlats med utgångspunkt i någon form av skiss. Skissen föregår det kommande konstverket och tjänar som underlag för beslut om upphandling av verket i full skala. LÄS MER

 2. 2. Discrete Scale-Space Theory and the Scale-Space Primal Sketch

  Författare :Tony Lindeberg; Jan-Olof Eklundh; Jan. J Koenderink; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Computer vision; low-level processing; scale-space; diffusion; Gaussian filtering; discrete smoothing; primal sketch; segmentation; descriptive elements; scale detection; image structure; focus-of-attention; tuning low-level processing; blob detection; edge detection; edge focusing; histogram analysis; junction classification; perceptual grouping; texture analysis; critical points; classification of blob events; bifurcations; drift velocity; density of local extrema; multi-scale representation; digital signal processing; Computer Science; Datalogi;

  Sammanfattning : This thesis, within the subfield of computer science known as computer vision, deals with the use of scale-space analysis in early low-level processing of visual information. The main contributions comprise the following five subjects:The formulation of a scale-space theory for discrete signals. LÄS MER

 3. 3. Pippi mellan världar : En bildretorisk studie

  Författare :Lisa Källström; Retorik; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Aura; Aisthesis; Cover image; Enargeia; Framing; Gaze; Kairos; Metalepse; Nostalgia; Pippi Longstocking; Sketch; Techné; Visual rhetoric; Utopia;

  Sammanfattning : Blickens kreativitet står i fokus i doktorsavhandlingen Pippi mellan världar (2020). Här introducerar jag nymaterialistiska tankegångar i en bildretorisk studie. Jag betonar särskilt lyssnarens/betraktarens egen medskapande roll när hon kreativt orienterar sig i sin omvärld. LÄS MER

 4. 4. A first sketch of Computer Aided Ideation : Exploring CAD tools as externalization media in design ideation

  Författare :Philip Ekströmer; Renee Wever; Johan Ölvander; Peter Törlind; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Even though Computer Aided Design (CAD) tools have changed the way designers work in most parts of the design process, designers still mostly use pen-and-paper sketching when generating design ideas. Previous studies exploring the use of CAD tools for design ideation have concluded that the tools available at the time did not support reflective conversation, serendipitous interpretation and creativity, making them unsuited for design ideation. LÄS MER

 5. 5. Helping robots help us : Using prior information for localization, navigation, and human-robot interaction

  Författare :Malcolm Mielle; Martin Magnusson; Achim Lilienthal; Erik Schaffernicht; Marjorie Skubic; Örebro universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; graph-based SLAM; prior map; sketch map; emergency map; map matching; graph matching; segmentation; search and rescue;

  Sammanfattning : Maps are often used to provide information and guide people. Emergency maps or floor plans are often displayed on walls and sketch maps can easily be drawn to give directions. However, robots typically assume that no knowledge of the environment is available before exploration even though making use of prior maps could enhance robotic mapping. LÄS MER