Sökning: "Rune Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden Rune Pettersson.

 1. 1. Verbo-visual Communication : Presentation of Clear Messages for Information and Learning

  Författare :Rune Pettersson; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Library and information science;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Verbo-visual Communication - Presentation of Clear Messages for Information and Learning

  Författare :Rune Pettersson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Fri översättning i det medeltida Västnorden

  Författare :Jonatan Pettersson; Rune Palm; Anna-Malin Karlsson; Stefanie Gropper; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Translation studies; medieval translation; free translation; translator’s role; translation history; Alexanders saga; Old Norse; Alexandreis; Latin; systemic functional linguistics; Scandinavian languages; Nordiska språk; nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : In this thesis, medieval free translation is explored as a text-producing practice as it appears in Alexanders saga, a 13th century Old Norse translation of the medieval Latin epic Alexandreis. The practice is investigated through analyses of (1) the rendering of the source text and (2) the translator’s role in making the target text. LÄS MER

 4. 4. Between open systems and closed doors : the needs and perceptions of parents of children with cognitive disabilities in educational settings

  Författare :Lise Roll-Pettersson; Rune Simeonsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; ABCX model; Cognitive disability; Parents; Teachers; Föräldrar till barn med funktionsnedsättning; Elever med särskilda behov; Lärarrollen; Sverige; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis consists of three papers on multivariate frailty models and one paper on the use of latent class models in genetic association studies. The common theme through the four papers is the use of latent variables to capture complex dependence structures in the data. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av budskap : Fallstudier av hur användare upplever och förstår information i användargränssnitt

  Författare :Carina Andersson; Rune Pettersson; Gordana Dodig-Crnkovic; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Informationsdesign; kommunikation; gränssnittsdesign; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Innovation och design;

  Sammanfattning : När användbarheten studeras av den information som presenteras i ett användargränssnitt på en datorskärm kan det framkomma vad som fungerar effektivt och korrekt. I sådana sammanhang förs sällan någon diskussion om hur den information som presenteras kommunicerar med en användare. LÄS MER