Sökning: "Olle Sjöström"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Olle Sjöström.

 1. 1. Risk and survival for colorectal cancer in northern Sweden sociodemographic factors and surveillance programs

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Olle Sjöström; Beatrice S. Melin; Lars H Lindholm; Richard Palmqvist; Johannes Blom; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Colorectal cancer; Risk factors; Cancer epidemiology; Endoscopy general; Health economy; Cancer prevention; Hereditary colorectal; Surveillance colonoscopy; Cancer Epidemiology; cancerepidemiologi; Genetics; genetik; Surgery; kirurgi; Oncology; onkologi;

  Sammanfattning : BackgroundColorectal cancer (CRC) – i.e., cancer in the colon or rectum – is one of the most common cancers both globally and in Sweden. The risk for CRC is mainly related to age, heredity, and life-style risk factors. LÄS MER

 2. 2. Svensk samhällsstatistik : etik, policy och planering : några synsätt på samhällsstatistikens problem och funktion, skiss av ett forskningsprogram, förslag till utveckling av den statistiska redovisningen samt exemplifieringar

  Detta är en avhandling från Stockholm : Akademilitt

  Författare :Olle Sjöström; [1980]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; samhällsstatistik; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER