Sökning: "Emilie Karlsmo"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden Emilie Karlsmo.

 1. 1. Rum för avsked : Begravningskapellets arkitektur och konstnärliga utsmyckning i 1900-talets Sverige

  Författare :Emilie Karlsmo; Hedvig Brander Jonsson; Gunilla Frick; Lena Johannesson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Art history; burial service; ecclesiastical architecture; mural painting; public art; secularization; Stockholm’s Woodland Cemetery; Swedish Cremation Society; Konstvetenskap; Art; Konstvetenskap; History Of Art; konstvetenskap;

  Sammanfattning : The dissertation focuses on a building for one sole purpose: burial services. The aim is to understand the funeral chapel in both functional and representational terms; to chart the course of the architecture and artistic decoration. The presentation is chronologically structured into four periods. LÄS MER

 2. 2. Landskapets röster : Studier i Elias Martins bildvärld

  Författare :Mikael Ahlund; Hedvig Brander Jonsson; Emilie Karlsmo; Sten Åke Nilsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Landscape painting; 18th century Swedish art; 18th century British art; 18th century Sweden; Gustav III; art markets; travel writing; word image.; Art; Konstvetenskap; Konstvetenskap; History of Art;

  Sammanfattning : This thesis is about the Swedish landscape painter Elias Martin (1739-1818). The main interest is in his depictions of nature, landscape images and topographical views. Chronologically, it covers the period 1760 to 1810. LÄS MER

 3. 3. Från idé till gestaltningsförslag : fallstudie från Projekt Konstpaus

  Författare :Ulrika Florin; Yvonne Eriksson; Inger Orre; Thomas Porathe; Rune Pettersson; Emilie Karlsmo; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Sketch; interpretation; art and design processes; spatial planning; sustainable development; EU; and Projekt Konstpaus The Art Break Project .; Skiss; analys; tolkning; visuell kommunikation; konst- och designprocesser; fysisk planering; hållbar utveckling; gestaltning; kultur- och naturarv; informationsdesign; Projekt Konstpaus; EU.; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Human communication; Kommunikation mellan människor; Cultural heritage and cultural production; Kulturarv och kulturproduktion; Image analysis; Bildanalys; Innovation and Design; innovation och design;

  Sammanfattning : Populär sammanfattning I vårt samhälle finns många offentliga konstverk. Dessa verk har kommit till på olika sätt men gemensamt är att konstverken i de allra flesta fall upphandlats med utgångspunkt i någon form av skiss. Skissen föregår det kommande konstverket och tjänar som underlag för beslut om upphandling av verket i full skala. LÄS MER

 4. 4. Den klassicistiska vändningen i det tidiga 1900-talets svenska arkitektur : En studie av Liljevalchs konsthall, Kungstornen och Kanslihuset i Stockholm

  Författare :Kristina Knauff; Johan Mårtelius; Emilie Karlsmo; KTH; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Architecture; architectural history; Swedish 20th century architecture; 1920-talet; klassicism; Carl Bergsten; Ivar Callmander; Gustaf Clason; Wolter Gahn; Sven Wallander; Kungstornen; Liljevalchs konsthall; Kanslihuset; Stockholm.; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The starting point of the thesis consists of a number of statements by prominent representatives of the cultural elite characterising architecture with references to classicism as the modern architecture. In the following years Swedish architecture was dominated by references to classical historical architecture focussing on the ideal of simplicity, which in turn formed a wider conceptual framework of ideas and ideals for architectural creation. LÄS MER

 5. 5. A Century of Swedish Gustavian Style : Art History, Cultural Heritage and Neoclassical Revivals from the 1890s to the 1990s

  Författare :Hedvig Mårdh; Emilie Karlsmo; Per Strömberg; Helena Kåberg; Kjetil Fallan; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Gustavian style; authenticity; style; taste; Swedish art history; nationalism; exhibition design; reconstruction; period furniture; historical societies; design history; critical heritage studies; museum studies; historiography; Nordiska Museet; Nationalmuseum; Svenska Slöjdföreningen; Konstvetenskap; History of Art;

  Sammanfattning : This is a study of the intersection between art historical theory and practice, and cultural heritage, where the revivals and mediations of the neoclassical Gustavian style have been used as a platform for further exploration. In relation to this, the use and changing meanings of the concepts authenticity and style have been examined. LÄS MER