Sökning: "Secularisation"

Visar resultat 1 - 5 av 26 avhandlingar innehållade ordet Secularisation.

 1. 1. Ett utvalt släkte : väckelse och sekularisering - Evangeliska fosterlands-stiftelsen 1856-1910

  Författare :Stefan Gelfgren; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen; EFS; secularisation; public sphere; confessional revival; revivalism; revivalist movement; denomination; 19th century Sweden; History subjects; Historieämnen; historia; History;

  Sammanfattning : The subject of this dissertation is the confessional revivalist organisation Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen (EFS – approximately the Swedish Evangelical Mission Society) between 1856 and 1910. EFS was founded in 1856 in a Pietistic tradition, and its aim was to revitalise from within what was seen as a too dormant State church, and also to counteract the influence of the emerging free churches. LÄS MER

 2. 2. Dopet som kult och kultur : Bilder av dopet i dopsamtal och föräldraintervjuer

  Författare :Eva Reimers; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; secularisation; infant baptism; rituals; religion; religious discourse; Church of Sweden; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This study of Swedish secularisation and religiousness presents analyses of discourses related to the ritual of infant baptism. The aim of the study is to shed light upon the ambiguous image of Swedish religiousness. On the one hand, Sweden is regarded as one of the most secularised countries in the world. LÄS MER

 3. 3. Jorden är mörk och svart : Vad som rör pastorer i Svenska Missionsförbundet när de ska predika om samhället

  Författare :Anita Boij; Irving Palm; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Sociology of religion; Sermons; values; social responsibility; religious change; social change; secularisation; differentiation; privatisation; social movement; voluntary organisation; Mission Covenant Church.; Religionssociologi; Sociology of religion; Religionssociologi; Sociology of Religion; Religionssociologi;

  Sammanfattning : Boij, A. 2002: Jorden är mörk och svart. Vad som rör pastorer i Svenska Missionsförbundet när de ska predika om samhället. (The world is black and dark. LÄS MER

 4. 4. Rum för röster : Sociologiska analyser av musiklivet inom Svenska kyrkan, som det uppfattas av kyrkobesökare, kyrkomusiker samt kyrkokorister

  Författare :Jonas Bromander; Jørgen Straarup; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; church competence; choir member; church music; church musician; church statistics; Church of Sweden; church visitor; generation shift; human capital; rational choice; religion; secularisation; sociology of music; sociology of religion; value shift; Religionsvetenskap Teologi; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi; religionssociologi; religionssociologi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is:...to gain knowledge, from several theoretical concepts, about the music life of the Church of Sweden as it is experienced by church visitors, church musicians and choir members and from this knowledge. LÄS MER

 5. 5. Varken Gud eller natur : Synen på magi i 1600- och 1700-talets Sverige

  Författare :Linda Oja; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Magic; Superstition; Witchcraft; Secularisation; Counter-image; Popular piety; Reform of popular culture; Social history; Begriffsgeschichte; Sweden; 1600-1800; Historia; History subjects; Historieämnen; historia; History;

  Sammanfattning : How did people in 17th- and 18th-century Sweden understand and evaluate magic? To what extent did the attitudes of different social groups vary and how did they change during this period of substantial mental and social upheaval? The aim of this thesis is to examine these questions through a study of legislation, court records and writings of the educated élite. Attitudes towards magic are investigated from five different aspects: terminology and definitions (Which terms were used to signify magical phenomena and how were these terms defined?), contrasts (Which kinds of phenomena were seen as the opposites of magic?), values (How were different kinds of magic valued - as good or bad, permitted or forbidden?), beliefs (To what degree did people consider magic real or doubt its existence?), and measures (How was it thought appropriate to deal with magical rites and conceptions?). LÄS MER