Sökning: "Joel Halldorf"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Joel Halldorf.

 1. 1. Av denna världen? Emil Gustafson, moderniteten och den evangelikala väckelsen

  Detta är en avhandling från Skellefteå : Artos & Norma bokförlag

  Författare :Joel Halldorf; Oloph Bexell; Cecilia Wejryd; Runar Eldebo; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Emil Gustafson; modernity; evangelicalism; spirituality; holiness movement; Helgelseförbundet; Keswick movement; Free Churches; Charles Taylor; practices; mysticism; individualism; suffering; holiness; discipline; Church History; Kyrkohistoria;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate the relationship between evangelicalism and modernity with the Swedish holiness preacher Emil Gustafson (1862–1900) as a case. This is achieved by comparing Gustafson’s spirituality with Charles Taylor’s characterization of modernity. LÄS MER

 2. 2. Av denna världen? Emil Gustafson, moderniteten och den evangelikala väckelsen

  Detta är en avhandling från Skellefteå : Artos & Norma bokförlag

  Författare :Joel Halldorf; Oloph Bexell; Cecilia Wejryd; Runar Eldebo; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Emil Gustafson; modernity; evangelicalism; spirituality; holiness movement; Helgelseförbundet; Keswick movement; Free Churches; Charles Taylor; practices; mysticism; individualism; suffering; holiness; discipline; Church History; Kyrkohistoria;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate the relationship between evangelicalism and modernity with the Swedish holiness preacher Emil Gustafson (1862–1900) as a case. This is achieved by comparing Gustafson’s spirituality with Charles Taylor’s characterization of modernity. LÄS MER