Sökning: "Lena Liepe"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Lena Liepe.

 1. 1. Den medeltida träskulpturen i Skåne : Produktion och förvärv

  Författare :Lena Liepe; Bo Ossian Lindberg; Jan von Bonsdorff; Lund University; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; medeltiden; träskulptur; kyrka; Skåne; Art science; Konstvetenskap;

  Sammanfattning : Avhandlingen analyserar och beskriver alla bevarade medeltida träskulpturer från skånska kyrkor; i allt 311 skulpturer. Analysens utgångspunkter är det andliga behovet av kultobjekt, ekonomiska möjligheter för förvärv och förekomsten av produktion, antingen i lokala eller regionalt baserade verkstäder eller verkstäder i utlandet... LÄS MER

 2. 2. Kyrkliga kulturarv i en ny tid : Samlade studier och reflektioner

  Författare :Henrik Lindblad; Johan Eriksson; Christer Gustafsson; Lizette Gradén; Lena Liepe; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; art history; cultural heritage; church buildings; ecclesiastical heritage; Church of Sweden; heritage legislation; Authorized Heritage Discourse; discourse analysis; reflexivity; living heritage; redundancy; secularisation; sustainable development; konstvetenskap; kulturarv; kyrkobyggnader; kyrkligt kulturarv; Svenska kyrkan; kulturmiljölagen; auktoriserad kulturarvsdiskurs; diskursanalys; reflexivitet; levande kulturarv; övertalighet; sekularisering; hållbar utveckling; Konstvetenskap; History of Art;

  Sammanfattning : This study describes and analyses the Swedish ecclesiastical heritage as well as the structures and systems that provide conditions and frameworks for how it is perceived and managed. One purpose is to explain today’s situation concerning the 3,000 historic church buildings and sites protected by national heritage legislation and owned by the Church of Sweden. LÄS MER

 3. 3. Fåfängans förgänglighet : Allegorin som livs- och lärospegel hos Albertus Pictor

  Författare :Pia Melin; Margaretha Rossholm-Lagerlöf; Lena Liepe; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Albertus Pictor; medieval clothing; medieval painting; memento mori motifs; gesture; medieval vanity; didactic art; Art; Konstvetenskap;

  Sammanfattning : In this dissertation I have accounted for the manner in which Albertus Pictor and his workshop actively used dress codes, gestures, and other formal characteristics in the paintings as markers, with the intention of accentuating and elucidating the communicative messages of the pictures. The research material comprises five motifs in the sequence of paintings signed by Albertus Pictor, or ascribed to his workshop, in 15 churches in the Mälaren region. LÄS MER