Sökning: "infant baptism"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden infant baptism.

 1. 1. Dopet som kult och kultur : Bilder av dopet i dopsamtal och föräldraintervjuer

  Författare :Eva Reimers; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; secularisation; infant baptism; rituals; religion; religious discourse; Church of Sweden; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This study of Swedish secularisation and religiousness presents analyses of discourses related to the ritual of infant baptism. The aim of the study is to shed light upon the ambiguous image of Swedish religiousness. On the one hand, Sweden is regarded as one of the most secularised countries in the world. LÄS MER

 2. 2. Dopsed i förändring : studier av Örebro pastorat 1710-1910

  Författare :Ingegerd Sjölin; Centrum för teologi och religionsvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; religious change; godparents; Örebro; Methodists; Baptists; Baptism; infant baptism; Theology; Teologi;

  Sammanfattning : From the time of the establishment of Christianity in Sweden to the middle of the Nineteenth Century all childeren were baptised. In Örebro, in central Sweden, the baptism custom was subsequently broken and weakend. Örebro is in many ways an extreme case. In 1910 only 82 percent of children were baptised. LÄS MER

 3. 3. Sydsvenska baptister inför myndigheter. Tillämpning av religionsbestämmelser i Lunds och Växjö stift 1857-1862

  Författare :Owe Samuelsson; Centrum för teologi och religionsvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; colporteurs; diocesan chapter; rural deans; diocese of Lund; diocese of Växjö; infant baptism refusal; sacramental crime; local courts; province of Kristianstad; History of the Christian church; Baptists; Sunnnerbo.; religious regulations; Kristna kyrkans historia;

  Sammanfattning : During the 1850's, Baptism appeared as the first real free church movement in Sweden. It distanced itself completely from normal church life and therefore came into conflict with society's religious rules. Ecclesiastical and temporal authorities regarded Baptism as erroneous and social disruptive. LÄS MER

 4. 4. Gränsland : Konstruktion av tidig barndom och begravningsritual vid tiden för kristnandet i Skandinavien

  Författare :Lotta Mejsholm; Anne-Sofie Gräslund; Anders Carlsson; Svante Norr; Grete Lillehammer; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; Arkeologi; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : This thesis explores the process of Christianisation in Viking and Medieval Scandinavia through the social constructions of infancy and the beginnings of human life, as expressed in the ideals and practices seen in written and archaeological evidence. ‘Childhood’ is regarded as a social construction defined by, and therefore also reflecting, contemporary society. LÄS MER