Sökning: "non-proliferation"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade ordet non-proliferation.

 1. 1. A Quest for Legitimacy : Debating UN Security Council Rules on Terrorism and Non-proliferation

  Detta är en avhandling från Department of Political Science, Lund University

  Författare :Anette Ahrnens; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social sciences; law-making; hegemonic international law; non-proliferation; terrorism; UNSCR 1540; UNSCR 1373; United States; sovereign equality; power; Security Council; United Nations; legitimacy; international relations; international law; Political and administrative sciences; Samhällsvetenskaper; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Efter terroristattackerna den 11 september 2001 har FN:s säkerhetsråd - med USA i spetsen - radikalt utvidgat sina egna befogenheter när det gäller att upprätthålla internationell fred och säkerhet genom att anta resolutioner som i praktiken är lagstiftande. Resolution 1373 (som behandlar terrorism) och resolution 1540 (som behandlar spridning av massförstörelsevapen till icke-statliga aktörer) innehåller juridiskt bindande beslut som ålägger alla FN:s medlemsstater att vidta en mängd åtgärder för att bekämpa dessa två företeelser. LÄS MER

 2. 2. Controlling Weapons of Mass Destruction : An Evaluation of International Security Regime Significance

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Charles F. Parker; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political science; Regimes; security; international cooperation; compliance; weapons of mass destruction; arms control; non-proliferation; nuclear weapons; biological weapons; chemical weapons; NPT; BTWC; CWC; CTBT; Statsvetenskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; statskunskap; Political Science;

  Sammanfattning : This dissertation conducts an in-depth examination of the three weapons of mass destruction control regimes: the nuclear non-proliferation regime, the biological weapons control regime, and the chemical weapons control regime (NBC weapon control regimes). By examining a number of key indicators, this study investigates the specific ways each regime makes or does not make a difference in its respective issue area. LÄS MER

 3. 3. Security Regime Significance in the Post Cold War Context: The Case of the Nuclear Non-Proliferation Regime

  Detta är en avhandling från Stockholm University

  Författare :Charles Parker; Uppsala universitet.; [1998]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Tomographic Techniques for Safeguards Measurements of Nuclear Fuel Assemblies

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Neutron Research, Uppsala University

  Författare :Tobias Lundqvist Saleh; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Nuclear power is currently experiencing increased interest over the world. New nuclear reactors are being built and techniques for taking care of the nuclear waste are being developed. This development puts new demands and standards to safeguards, i.e. LÄS MER

 5. 5. Physical Characterization of Actinide Particles - A Study on Novel Techniques for Radiological and Nuclear Safeguard Investigations

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Ylva Ranebo; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; plutonium oxide particles; secondary ion mass spectrometry; uranium oxide particles; hot particles; vibrating orifice aerosol generator; scanning electron microscopy; nuclear safeguards;

  Sammanfattning : This thesis presents a study of advanced analytical techniques, for the characterization of actinide particles originating from the non-peaceful use of nuclear technology and from international inspections of the nuclear fuel cycle associated with non-proliferation agreements. The thesis is based on five papers, which will be referred to by Paper I-V in the text. LÄS MER