Sökning: "international law"

Visar resultat 1 - 5 av 301 avhandlingar innehållade orden international law.

 1. 1. Negotiating Asylum. The EU acquis, Extraterritorial Protection and the Common Market of Deflection

  Detta är en avhandling från Kluwer

  Författare :Gregor Noll; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; extraterritorial protection; international law; human rights; European Union; burden-sharing; demos; legal theory; interpretation; international private and public law; discrimination; refugee law; asylum; internationell rätt; European law; EU-rätt; EU law; public international law; folkrätt; internationell privaträtt; private international law;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hur tillgängligt är EU för asylsökande? Står Unionens rättsregler i strid med folkrätten? Om så är fallet, hur löser vi konflikten dem emellan? Besitter vi alls medel för att lösa grundläggande konflikter om hur långt rätten skall skydda "utomstående"? Denna avhandling söker svar på frågorna genom att kombinera formaljuridik med statsvetenskapliga förklaringsmodeller. Migrations- och asylrätt slits mellan ett universalistiskt och ett partikularistiskt synsätt, vilket genomsyrar lagstiftnings- och tolkningsfrågor. LÄS MER

 2. 2. A ‘More Economic Approach’ to WTO Law’s Relevant Market Definition, Trade Harm, and Quantification of Trade Effects and Countermeasures : A Normative Law and Economics Comparison with EU Competition Law

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Law, Uppsala University

  Författare :Marios C. Iacovides; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; EU competition law; WTO law; public international law; antitrust; merger appraisal; dispute settlement; world trade; law and economics; comparative law; effects-based approach; theories of harm; definition of the relevant market; damages; fines; quantification; discrimination; less favourable treatment; national treatment; MFN treatment; GATT; GATS; TBT Agreement; SPS Agreement; SCM Agreement; Anti-Dumping Agreement; subsidies; anti-dumping; countervailing duties; Europarätt; European Integration Law; Public International Law; Folkrätt; Civil Law; Civilrätt;

  Sammanfattning : Having recently registered the 500th dispute at its docket, the WTO dispute settlement system is as prolific and relevant as ever. By almost any measure, it is a great success; it has contributed to bolstering the WTO’s legitimacy, increased the judicialisation of WTO Members’ trade relations, and promoted the scientification of public international law. LÄS MER

 3. 3. Citing Matters : An Analysis of the Use of Judicial Decisions in International Criminal Law Adjudication through the Lens of Law-Making

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Letizia Lo Giacco; Lunds universitet.; Lund University.; [2019-03-18]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Judicial decisions; International law-making; Citation; International criminal law; International courts; Domestic courts; Discretion; Authority; Legal realism; Empirical; Practices; Reiteration; Dynamic process; International law; Internationell rätt; Internationell straffrätt; Hänvisning;

  Sammanfattning : The present research investigates the formative processes of international criminal law through the iterative citation of judicial decisions in adjudicatory practices. Given the centrality of the judge in the adjudication of international criminal law, this study is underpinned by a legal realist approach to international law informed by the work of Alf Ross (Scandinavian Legal Realism) and Gregory Shaffer (New Legal Realism), according to which the meaning of legal rules and principles is not autonomous from how they are empirically practiced and interpreted by courts. LÄS MER

 4. 4. Interaction and Delimitation of International Legal Orders

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Law, Uppsala University

  Författare :Maria Fogdestam Agius; Uppsala universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Fragmentation of international law; self-contained regimes; international legal orders; international courts and tribunals; regime interaction; WTO law; EU law; law of the sea; environmental law; Public International Law; Folkrätt;

  Sammanfattning : This dissertation concerns developments in international law which are occurring as a result of a coexistence of different regimes for adjudication.  It traces the processes through which a treaty regime may develop into an autonomous legal order and considers the formation of relationships between international tribunals operating in regime contexts that embed certain values, political ideals and structural biases. LÄS MER

 5. 5. The Legal Status of Non-Governmental Organisations in International Law

  Detta är en avhandling från Uppsala : Juridiska institutionen

  Författare :Anna-Karin Lindblom; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Law; NGOs; non-governmental organisations; subjects of international law; international legal personality; non-state actors; rättsvetenskap; juridik; icke-statliga organisationer; NGO:s; folkrättssubjekt; folkrättssubjektivitet; icke-statliga aktörer; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; Private International Law; Internationell privaträtt;

  Sammanfattning : Non-governmental organisations (NGOs) are increasingly the subject of public debate, and it is often asserted that they play an informal role within the international legal system. At the same time, the classical concepts related to the subjects of international law seem to be constructed for a situation where non-state actors have no or limited international legal personality. LÄS MER