Sökning: "law-making"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade ordet law-making.

 1. 1. Law making by international organizations

  Detta är en avhandling från Stockholm : Norstedt

  Författare :Ingrid Detter; Stockholms universitet.; [1965]
  Nyckelord :Internationella organisationer-- regelverk;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Citing Matters : An Analysis of the Use of Judicial Decisions in International Criminal Law Adjudication through the Lens of Law-Making

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Letizia Lo Giacco; Lunds universitet.; Lund University.; [2019-03-18]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Judicial decisions; International law-making; Citation; International criminal law; International courts; Domestic courts; Discretion; Authority; Legal realism; Empirical; Practices; Reiteration; Dynamic process; International law; Internationell rätt; Internationell straffrätt; Hänvisning;

  Sammanfattning : The present research investigates the formative processes of international criminal law through the iterative citation of judicial decisions in adjudicatory practices. Given the centrality of the judge in the adjudication of international criminal law, this study is underpinned by a legal realist approach to international law informed by the work of Alf Ross (Scandinavian Legal Realism) and Gregory Shaffer (New Legal Realism), according to which the meaning of legal rules and principles is not autonomous from how they are empirically practiced and interpreted by courts. LÄS MER

 3. 3. The Policy of Law : A Legal Theoretical Framework

  Detta är en avhandling från Stockholm : Juridiska institutionen

  Författare :Mauro Zamboni; Stockholms universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; law-making; politics; policy; jurisprudence; law; LAW JURISPRUDENCE Other law Jurisprudence; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Övrig rätt Allmän rättslära;

  Sammanfattning : This work aims at framing, from a normative perspective, a field in which to locate one of the means of allowing politics to become law: the policy of law. The first part is devoted to the exploration of the relationship between law and politics as considered by major current schools of legal theory, such as legal positivism (Kelsen), analytical jurisprudence (Hart), Finnis’ natural law theory, American and Scandinavian legal realism, Critical Legal Studies and Law and Economics. LÄS MER

 4. 4. A Quest for Legitimacy : Debating UN Security Council Rules on Terrorism and Non-proliferation

  Detta är en avhandling från Department of Political Science, Lund University

  Författare :Anette Ahrnens; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social sciences; law-making; hegemonic international law; non-proliferation; terrorism; UNSCR 1540; UNSCR 1373; United States; sovereign equality; power; Security Council; United Nations; legitimacy; international relations; international law; Political and administrative sciences; Samhällsvetenskaper; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Efter terroristattackerna den 11 september 2001 har FN:s säkerhetsråd - med USA i spetsen - radikalt utvidgat sina egna befogenheter när det gäller att upprätthålla internationell fred och säkerhet genom att anta resolutioner som i praktiken är lagstiftande. Resolution 1373 (som behandlar terrorism) och resolution 1540 (som behandlar spridning av massförstörelsevapen till icke-statliga aktörer) innehåller juridiskt bindande beslut som ålägger alla FN:s medlemsstater att vidta en mängd åtgärder för att bekämpa dessa två företeelser. LÄS MER

 5. 5. The requirement democratic elections in international law

  Detta är en avhandling från Uppsala : Juridiska institutionen

  Författare :Richard Juma-Nyabinda; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; International law; Folkrätt; LAW JURISPRUDENCE Other law International law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Övrig rätt Folkrätt;

  Sammanfattning : The main purpose of this study is to examine the legal status of the requirement of democratic elections in international law. The starting point of this legal analysis is article 38 (1) of the International Court of Justice, which provides the list of classical sources for the process of law making within the international legal system. LÄS MER