Sökning: "SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi"

Visar resultat 1 - 5 av 491 avhandlingar innehållade orden SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi.

 1. 1. Samhället som system och dess ekologiska omvärld : En studie i Niklas Luhmanns sociologiska systemteori

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Jan Inge Jönhill; Örebro universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociologi; Sociology; binär kodifiering; distinktion; differens; distinktionens metodologi; mening; kommunikation; handlande; konst; vetenskap; rättssystem; politik; pengar; ekonomi; globalisering; världssamhälle; samhällsteori; stratifiering; periferi; centrum; integration; funktionell differentiering; funktionell analys; funktion; strukturell koppling; lös koppling; organisation; interaktion; identitet; person; socialisation; erfarenhet; förväntning; dubbel kontingens; komplexitet; kybernetik; observation av andra ordningen; observatör; observatörsperspektiv; subjekt; medium; form; symboliska medier; kommunikationsmedier; konflikt; dissensus; konsensus; formlogik; Luhmann; sociologi; sociologisk systemteori; allmän systemteori; helhet; sociala system; saklighet; socialitet; tidslighet; autonomi; autopoiesis; operation; självreferens; konstruktivism; kognitionsteori; kunskapsteori; omvärld; rollfunktion; struktur; religion; familj; kärlek; moral; makt; styrning; egenvärde; inklusion; exklusion; självbeskrivning; reflexionsteori; ontologi; autologi; evolution; selektion; risk; riskteori; miljöetik; ekologisk omvärld; miljösociologi; autopoietiskt system;

  Sammanfattning : Popular AbstractSociologen Niklas Luhmann är en av få samhällsvetare som kommit att utveckla en egen teori. Det har skett genom en vidareutveckling av systemteorin och med otaliga inspirationer från klassisk och modern sociologi, filosofi, rättsteori, kommunikationsteori, kognitionsforskning osv. LÄS MER

 2. 2. Människans mått : Om statistik, sociologi och världen som socialt vara

  Detta är en avhandling från Eslöv : Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Sverre Wide; Uppsala universitet.; Högskolan Dalarna.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociology; sociologi; Sociology; statistics; methods; causation; instrumentality; sociality; play; game; Sociologi; statistik; metod; kausalitet; instrumentalitet; socialitet; lek;

  Sammanfattning : This dissertation should be understood as an effort to provide a kind of critique of statistical reason. "A kind", since it has another focus as well: the question of sociality. LÄS MER

 3. 3. Moving and Jamming Implications for Social Movement Theory

  Detta är en avhandling från Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Åsa Wettergren; Karlstads universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociologi; Sociology; culture jamming; new social movements; culture studies; sociology of emotions; late capitalism; information society; discourse theory; post-structuralism; adbusters; collective identity;

  Sammanfattning : The present compiled dissertation explores culture jamming as a social movement in late capitalist information society. Culture jamming embraces groups and individuals practicing symbolic protest against the expansion and domination of large corporations and the logic of the market into public and private life. LÄS MER

 4. 4. Självets garderobiär: självreflexiva genuslekar och queer socialpsykologi

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Martin Berg; Lund University.; Lunds universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; kropp; symbolisk interaktionism; kläder; internet; virtuella gemenskaper; socialpsykologi; queerteori; Judith Butler; George H. Mead; själv; genus; sexualitet; transvestism; subjektivitet; cross-dressing; sociologi; symbolic interactionism; body; clothing; Internet; dress; virtual communities; social psychology; Queer theory; self; gender; sexuality; subjectivity; sociology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det övergripande syftet med föreliggande studie är tudelat. För det första syftar den till att på teoretisk väg etablera en dialog mellan queerteoretisk och socialpsykologisk teoribildning om aktörer och aktörsskap med utgångspunkt i en kritisk läsning av Judith Butler och George Herbert Mead. LÄS MER

 5. 5. Magical Flutes : Music Culture and Music Groups in a Changing Bolivia

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Sari Pekkola; Lund University.; Lunds universitet.; [1996]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Musiketnologi; Musikgrupper; Bolivia; ethnography; urban music movement; emergent culture; popular music and society; Music culture; musicians;

  Sammanfattning : The main part of this dissertation consists of an ethnographic study of three music groups which are part of an urban music movement in Bolivia. I describe the groups Los Masis, Inkallajta and Flor Tani Tani, their experiences and their ideas about music-making. LÄS MER