Sökning: "SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi"

Visar resultat 1 - 5 av 523 avhandlingar innehållade orden SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi.

 1. 1. Samhället som system och dess ekologiska omvärld. En studie i Niklas Luhmanns sociologiska systemteori

  Detta är en avhandling från Lund : sociologiska inst., Lunds universitet

  Författare :Jan Inge Jönhill; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; binär kodifiering; distinktion; differens; distinktionens metodologi; mening; kommunikation; handlande; konst; vetenskap; rättssystem; politik; pengar; ekonomi; globalisering; världssamhälle; samhällsteori; stratifiering; periferi; centrum; integration; funktionell differentiering; funktionell analys; funktion; strukturell koppling; lös koppling; organisation; interaktion; identitet; person; socialisation; erfarenhet; förväntning; dubbel kontingens; komplexitet; kybernetik; observation av andra ordningen; observatör; observatörsperspektiv; subjekt; medium; form; symboliska medier; kommunikationsmedier; konflikt; dissensus; konsensus; formlogik; Luhmann; sociologi; sociologisk systemteori; allmän systemteori; helhet; sociala system; saklighet; socialitet; tidslighet; autonomi; autopoiesis; operation; självreferens; konstruktivism; kognitionsteori; kunskapsteori; omvärld; rollfunktion; struktur; religion; familj; kärlek; moral; makt; styrning; egenvärde; inklusion; exklusion; självbeskrivning; reflexionsteori; ontologi; autologi; evolution; selektion; risk; riskteori; miljöetik; ekologisk omvärld; miljösociologi; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : This thesis is divided into two main parts. The first part is an exposé of Niklas Luhmann’s comprehensive sociological systems theory. Systems theory is a theory focusing upon the distinction between system and environment. LÄS MER

 2. 2. Mobbning i arbete arbetsorganiseringens inverkan på handlingsutrymmet och mobbningprocessen

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Louise Svensson; Anders Bruhn; Ola Agevall; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mobbing; bullying; exclusion; workplace; discretion; negotiation; formal informal; norms; outsiders; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to identify and analyze organizational characteristics and interactional forces within the workplace organization that may affect the mobbing process. The empirical basis comprises 20 semistructured interviews with victims, observers, and bullies. LÄS MER

 3. 3. Work-Related Inequalities in Health Studies of income, work environment, and sense of coherence

  Detta är en avhandling från Stockholm : Nätverkscentrum för forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS), (tills med KI)

  Författare :Susanna Toivanen; Örjan Hemström; Espen Dahl; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sweden; socioeconomic inequalities; income; work environment; sense of coherence; cardiovascular disease; stroke; mental health; musculoskeletal disorder; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : Ill health is unevenly distributed across different groups in society, with the disadvantaged groups displaying higher rates of ill health than the more advantaged groups. The aim of the thesis is to study work-related inequalities in health, and to focus on how income, aspects of the physical and psychosocial work environment, and sense of coherence, individually or jointly, generate inequalities in a number of health outcomes in the Swedish working population. LÄS MER

 4. 4. Människans mått : Om statistik, sociologi och världen som socialt vara

  Detta är en avhandling från Eslöv : Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Sverre Wide; Kaj Håkanson; Mats Beronius; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; statistics; methods; causation; instrumentality; sociality; play; game; Sociologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : This dissertation should be understood as an effort to provide a kind of critique of statistical reason. “A kind”, since it has another focus as well: the question of sociality. LÄS MER

 5. 5. The care of children A cross-national comparison of parents’ expectations and experiences

  Detta är en avhandling från Umeå : Sociologi

  Författare :Anna-Lena Almqvist; Mikael Nordenmark; Thomas P. Boje; Christine Roman; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; Childcare; Cross-national comparison; Family; Family policy; France; Gender; Parental leave; Qualitative studies; Role expansion theory; Role stress theory; Sweden; Sociologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : As a point of departure, this thesis is motivated by the big changes which have taken place in most Western European countries since the 1970s, with an increase in female labour market participation and, to some extent, men’s increased share of the domestic work. There is also a debate as to whether France, having a fairly extensive family support,should be categorised as closer to the Scandinavian countries or together with countries with more restrictive family policy such as Italy and Germany, and thus belonging to the conservative regime cluster as defined by Gösta Esping-Andersen. LÄS MER