Sökning: "Knut Sundell"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Knut Sundell.

 1. 1. Day care and children's development : the relations among direct teaching, communicative speech, cognitive performance and social participation

  Författare :Knut Sundell; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. I välfärdens skugga : socialt arbete med barn i Sverige och England

  Författare :Elinor Brunnberg; Björn Gustavsson; Knut Sundell; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; socialt arbete; professionell bedömning; barnmisshandel; vinjett; status; England; social work; assessment; child abuse; vignette; status; England; Social work; Socialt arbete; Social sciences; Socialvetenskap; Children; Barn; Family research; Familjeforskning; Research on Europe; Forskning om Europa; Social Work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att beskriva skillnader och likheter i socialtjänstens och Personal social services arbete med barn i Sverige och England. Vid insamlandet av det empiriska materialet har två lokala områden - Örebro och Leicestershire framförallt fokuserats. LÄS MER

 3. 3. When Cheap is Good : Cost-Effective Parent and Teacher Interventions for Children with Externalizing Behavior Problems

  Författare :Martin Forster; Lennart Melin; Knut Sundell; Terje Ogden; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Applied psychology; Tillämpad psykologi; Clinical Psychology; Klinisk psykologi;

  Sammanfattning : There is strong empirical support for behavioral parent training (BPT) as an intervention for children with externalizing behavior problems (EBP). However, there is a lack of studies that have investigated the effectiveness of BPT in routine care. Furthermore, most families in need of service do not gain access to it. LÄS MER

 4. 4. Skol-Komet : Tre utvärderingar av ett program för beteendeorienterat ledarskap i klassrummet

  Författare :Martin Karlberg; Christer Stensmo; Lennart Melin; Knut Sundell; Terje Ogden; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; classroom; school; externalizing behavior; conduct problems; peer problems; teacher behavior management; praise; reprimands; intervention; prevention; brief intervention; Educational work; Pedagogiskt arbete; Curriculum Studies; Didaktik;

  Sammanfattning : Children who express externalizing behaviors in school are at greater risk of school failure and peer rejection. They are also at greater risk of developing antisocial behaviors, addiction to drugs, mental health problems and delinquency. Many teachers experience difficulties in working with pupils expressing externalizing behaviors. LÄS MER