Sökning: "Anders Bruhn"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden Anders Bruhn.

 1. 1. Individualiseringen och det fackliga kollektivet : En studie av industritjänstemäns förhållningssätt till facket

  Författare :Anders Bruhn; Berth Danermark; Tom Burns; Thomas Brante; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sociology; white-collar workers; union membership and activity; motives; attitudes; values and value change; individualization; Sociologi; Sociology; Sociologi; Sociology; sociologi; individualisering; kollektiv; fackföreningar; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : This dissertation is based on a research project focusing privately employed industrial white-collar workers in Gothenburg, Sweden. The project was initiated due to signs of changes in the way employees perceive and act in relation to the union. LÄS MER

 2. 2. Handlingar rörande kon. Carl XI:s reduction. Med philosophiska facultetens tillstånd, under inseende af ... Olof Wingquist ... för philosophiska graden till offentlig granskning framställde af utgifvaren Anders Theodor Bruhn af Götheborgs nation på gustavianska lärosalen den 13 juni 1845 p. v. t. f. m

  Författare :Olof Wingqvist; Anders Theodor Bruhn; Olof Wingqvist; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Hot, våld och emotionellt arbete på de särskilda ungdomshemmen : Personalens berättelser

  Författare :Peter Andersson; Carolina Överlien; Marie Sallnäs; Anders Bruhn; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Youth institution; Staff perspective; Violence; Emotional work; Feeling rules; Narrative; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to describe how staff working at secure units define violence, the ways in which they say violence affects them emotionally, and the ways they emotionally handle violence. The secure units (särskilda ungdomshem) are managed by the Swedish National Board of Institutional care (Statens Institutionsstyrlese, SiS). LÄS MER

 4. 4. Utvärdering som stödjande verktyg vid kompetensutveckling : överföring av lärande och kunskapsanvändning bland personal i äldreomsorg

  Författare :Annika Claesson; Kari Jess; Anders Bruhn; Elinor Brunnberg; Ove Karlsson Vestman; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; evaluation approach; programme theory; skills development; transfer of learning; training; geriatric care staff; CPD; Social Work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Better safe than sorry? : Quantitative and qualitative aspects of child-father relationship after parental separation in cases involving intimate partner violence

  Författare :Anna Forssell; Åsa Källström Cater; Anders Bruhn; Ingrid Höjer; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; intimate partner violence; child abuse; child-father contact; separation; divorce; fathering; childing; care; Social Work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : The relationship between a child and its parents (caregivers) is essential for the child’s development and well-being. When one of these parents uses violence against the other parent (intimate partner violence, IPV), this will affect the child one way or another: physically, psychologically, cognitively, socially. LÄS MER