Sökning: "Regulation 3 58"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade orden Regulation 3 58.

 1. 1. Suveränitetserosion? : Om EU-rättens påverkan på nationella sociala trygghetsmodeller; särskilt Sverige

  Detta är en avhandling från Visby : Ragulka förlag

  Författare :Jaan Paju; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; EU Law; Social Security; Free Movement of Workers; Free Movement of Persons; Free Movement of Services; Internal Market; the Charter of Fundamental Rights; Union Citizenship; Regulation 3 58; Regulation 1408 71; Regulation 883 2004; Regulation 1612 68; Regulation 492 2011; Directive 2004 38; social trygghet; europeisk integrationsrätt; migrerande arbetstagare; inre marknaden; unionsmedborgarskap; rättighetsstadgan; tolkningsmetoder; förordning 882 2004; förordning 1408 71; förordning 3 58; European Law; europeisk integrationsrätt;

  Sammanfattning : Frågan som avhandlingen Suveränitetserosion? ställer är om den fortsatta utvecklingen ska vara för EU att lagstifta om eller om den, som den till övervägande del varit de senaste femtio åren, ska fortsätta utvecklas av EU-domstolen.Medlemsstaternasnationella sociala trygghetssystem är inte, och kan inte vara, opåverkade i ett unionsrättsligt sammanhang. LÄS MER

 2. 2. Essays on Public Macroeconomic Policy

  Detta är en avhandling från Institute for International Economic Studies

  Författare :Jose Mauricio Jr. Prado; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; public policy; informality; foreign direct investments; ambiguity aversion; asset pricing; equity premium; business cycles; SOCIAL SCIENCES Business and economics Economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Nationalekonomi; Economics; nationalekonomi;

  Sammanfattning : The thesis consists of three self-contained essays on public policy in the macroeconomy.“Government Policy in the Formal and Informal Sectors” quantitatively investigates the interaction between the firms' choice to operate in the formal or the informal sector and government policy on taxation and enforcement. LÄS MER

 3. 3. Bactericidal/Permeability-Increasing Protein (BPI) and Proteinase 3: Studies at the Transcriptional Level

  Detta är en avhandling från Divison of Hematology and Transfusion Medicine, Lund University

  Författare :Katrien Pieters; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; azurophil granules; myelopoiesis; BPI; mouse ortholog; proteinase 3; transcriptional regulation; Wegener s Granulomatosis WG ; SNP; Medicine human and vertebrates ; extracellulära vätskor; Hematologi; extracellular fluids; Haematology; Medicin människa och djur ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Våra vita blodceller bildas i benmärgen och när de mognat färdigt hamnar de i blodcirkulationen. Det finns olika typer av vita blodceller och varje typ har sin egen funktion. LÄS MER

 4. 4. The role of genetics in regulation of weight loss and food intake

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Marcus Bandstein; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; FTO; RYGB; LYPLAL1; TFEQ; Genetic Risk Score; methylation; food intake; Bioinformatik; Bioinformatics; Medical Genetics; Medicinsk genetik;

  Sammanfattning : While obesity is a world leading health problem, the most efficient treatment option for severely obese patients is Roux-Y gastric bypass (RYGB) surgery. However, there are large inter-individual differences in weight loss after RYGB surgery. LÄS MER

 5. 5. Calcium transporting ATPases in plant cells

  Detta är en avhandling från Department of Plant Biochemistry, Lund University

  Författare :Malin Olbe; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Triticum aestivum; calcium; Brij 58; calmodulin; Ca2 signalling; inside-out; endoplasmic reticulum; plant; plasma membrane; proteolysis; P-type ATPase; spinach; Spinacea oleracea; trypsin; two-phase; wheat.; Plant biochemistry; Växtbiokemi;

  Sammanfattning : Plant cells carry Ca2+ ATPases to maintain the low resting level of cytosolic Ca2+ (0.1-0.2 µM) found in all eukaryotes. Plant Ca2+ ATPases are mainly located in the plasma membrane, the endoplasmic reticulum and in the vacuolar membrane, and consequently large Ca2+ gradients are created across these membranes. LÄS MER