Sökning: "självskadebeteende"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet självskadebeteende.

 1. 1. Omvårdnad som reflekterande praktik Att se och använda alternativ till tvång i psykiatrisk vård

  Detta är en avhandling från Luleå tekniska universitet

  Författare :Git-Marie Ejneborn-Looi; Luleå tekniska universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine; alternativ till tvångsåtgärder; omvårdnad; psykiatrisk vård; självskadebeteende; kvalitativ innehållsanalys; process; pragmatism; Medicin; Nursing; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Tvångsåtgärder som fastspänning och tvångsmedicinering är vanligt förekommande inom den psykiatriska vården och motiveras ofta av personal med att det saknas alternativ. Användandet av tvångsåtgärder tycks vara särskilt vanligt när det gäller unga kvinnor med självskadebeteende. LÄS MER

 2. 2. Self-harm - hovering between hope and despair experiences and interactions in a health care context

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet, Institutionen för omvårdnad

  Författare :Britt-Marie Lindgren; Umeå universitet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; discursive psychology; experiences; hope; hopelessness; interactions; narratives; phenomenological hermeneutics; psychiatric nursing; qualitative content analysis; self-harm; berättelser; diskurspsykologi; fenomenologisk hermeneutik; hopp; hopplöshet; interaktion; kvalitativ innehållsanalys; psykiatrisk omvårdnad; självskada; upplevelser; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Background The definition of self-harm used in this project is repeated, impulsive behaviour causing tissue damage, yet not intended as a suicide attempt. Instead of wishing to die, the person who self-harms wishes to be relieved from anxiety. LÄS MER

 3. 3. Characteristics of Self-Injury in Young Adolescents: Findings from Cross-Sectional and Longitudinal Studies in Swedish Schools

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet, Institutionen för omvårdnad

  Författare :Jonas Bjärehed; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Non-suicidal self-injury; NSSI; Deliberate self-harm; DSH; Adolescents; cluster analysis;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens titel: Självskadebeteende bland ungdomar: resultat från tvärsnitts- och longitudinella studier i svenska skolor. Självskadebeteende bland ungdomar (exempelvis när någon skär, bränner eller slår sig själva, eller avsiktligt åsamkar sig direkta skador på något annat sätt) har uppmärksammats som ett växande problem under de senaste årtiondena. LÄS MER

 4. 4. Non-Suicidal Self-Injury in Swedish Adolescents Prevalence, Characteristics, Functions and Associations With Childhood Adversities

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Maria Zetterqvist; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Non-suicidal self-injury; adolescents; prevalence; functions; adversities; trauma symptoms;

  Sammanfattning : Non-suicidal self-injury (NSSI), such as intentionally cutting, burning or hitting oneself, is a behavior with potentially detrimental consequences and empirical studies are necessary to gain knowledge of how to prevent NSSI in adolescents. The aims of this thesis were to investigate the prevalence, methods, characteristics and functions of NSSI in a large community sample of Swedish adolescents, and to examine the relationship between NSSI and adverse life events and trauma symptoms. LÄS MER

 5. 5. Life circumstances and adolescent mental health: Perceptions, associations and a gender analysis

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

  Författare :Evelina Landstedt; Mittuniversitetet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Stress; Psychological distress; Deliberate self-harm; Students; masculinity; femininity; social determinants; social relationships; demands; responsibility taking; violence and harassment; school.; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : Despite a well-documented gender pattern of adolescent mental health, public health research investigating possible influencing factors from a gender-theoretical approach is scarce. This study aimed to explore what factors and circumstances are related to adolescent mental health and to apply a gender analysis to the findings in order to improve the understanding of the relationships between life circumstances and the gendered patterning of mental health among young people. LÄS MER