Sökning: "upplevelser"

Visar resultat 1 - 5 av 354 avhandlingar innehållade ordet upplevelser.

 1. 1. Magmassage vid förstoppning upplevelser, effekter och kostnadseffektivitet

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Kristina Lämås; Catrine Jacobsson; Lars Lindholm; Birgitta Engström; Inger Ekman; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; nursing care; nursing evaluation research; constipation; massage; abdominal massage; life experiences; sign and symptoms digestive; quality of life; QALY; health care economics and organization; omvårdnad; omvårdnadsforskning; förstoppning; massage; magmassage; upplevelser; gastrointestinala symtom; livskvalitet; QALY; kostnadseffektivitet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : This thesis evaluates experiences, effects, and costs of abdominal massage for people with constipation. The thesis comprises four papers: Paper I is a literature review of health economic analysis of nursing practice. Paper II and III is a prospective randomized controlled trial that evaluates abdominal massage in terms of effects and costs. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av budskap Fallstudier av hur användare upplever och förstår information i användargränssnitt

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalens högskola

  Författare :Carina Andersson; Rune Pettersson; Gordana Dodig-Crnkovic; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Informationsdesign; kommunikation; gränssnittsdesign; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Innovation och design;

  Sammanfattning : När användbarheten studeras av den information som presenteras i ett användargränssnitt på en datorskärm kan det framkomma vad som fungerar effektivt och korrekt. I sådana sammanhang förs sällan någon diskussion om hur den information som presenteras kommunicerar med en användare. LÄS MER

 3. 3. Iscensättningar och upplevelser : Om barn- och ungdomsteater och dess möte med ung publik

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö universitet

  Författare :Anna Lund; Mats Trondman; Hedvig Ekerwald; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kontnärligt arbete; kultursociologi; barn- och ungdsompublik; barnteater; ungdomsteater; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Intensivträning av nedre extremitet för personer med stroke effekter och upplevelser

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

  Författare :Ingela Marklund; Maria Klässbo; Britta Lindström; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelser av fosterrörelser i slutet av graviditeten

  Detta är en avhandling från Falun : Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala Universitet

  Författare :Mari-Cristin Malm; Ingela Rådestad; Helena Lindgren; Christine Rubertsson; Ingegerd Hildingsson; Helle Kileler; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Innehållsanalys; fosterdöd; fosterrörelser; fullgången graviditet; upplevelser; Mammors erfarenheter och beskrivning av sitt barns rörelser i livmodern;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns begränsad kunskap om hur kvinnor upplever fosterrörelser i slutet av graviditeten. Ökad kunskap om fosterrörelser kan bidra till bättre möjligheter att identifiera foster som riskerar att dö intrauterint. LÄS MER